Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06-06-2018.

Για την ημερήσια διάταξη ,την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα ενημερωθείτε σε νεώτερη ανάρτηση.

Σχετικοί ιστότοποι

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Go to top