Ανακοινώσεις

Παράσταση διαμαρτυρίας 7 / 10 / 15 στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης

Συνάδελφοι  συναδέλφισσες, φίλοι γονείς

Έχουμε διανύσει ήδη τον πρώτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς και παρά τις υποσχέσεις των κυβερνώντων, σημαντικός αριθμός σχολείων ακόμα υπολειτουργεί. Όσο αφορά δε την Ειδική Αγωγή (ΣΜΕΑ, παράλληλη στήριξη, βοηθητικό προσωπικό) δεν έχει γίνει ακόμα καμία πρόσληψη.  

Παίρνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση που δημιουργείται στα σχολεία, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και την παρατεταμένη κατάσταση αναμονής των συναδέλφων μας «χρόνιων αναπληρωτών», το ΔΣ του Συλλόγου μας προχωρεί σε ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην  Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 στις 1:30 μμ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ,  συναδέλφους και γονείς και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Α) Να καλυφθούν όλα τα κενά και οι ελλείψεις, που υπάρχουν ακόμα(!) σε Δασκάλους, Νηπ/γούς, σε εκπ/κούς ξένων γλωσσών, σε μουσική και καλλιτεχνικά μαθήματα.

Β) Να ανοίξουν και να λειτουργήσουν επιτέλους τα Ειδικά Σχολεία. Να προσληφθούν εκπαιδευτικοί και ειδικότητες που λείπουν στα Ειδικά Σχολεία και να σταλεί βοηθητικό προσωπικό.

Γ) Να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις για Παράλληλη Στήριξη, που σημαίνει να προσληφθούν άμεσα όσοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Δ) Να δίνονται όλα τα κενά  και να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης.Ειδικό ζήτημα υπάρχει με το ΕΣΠΑ.

Ε) Να χρηματοδοτηθούν ικανοποιητικά  τα σχολεία, έτσι ώστε να καλυφθούν άμεσης προτεραιότητας λειτουργικές ανάγκες τους.

                                    Για το  Δ.Σ.  του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

           Ο πρόεδρος                                               Ο γραμματέας

 

Κατσαβέλλης Παναγιώτης                             Καλαμπόκης Παύλος