Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/09/2016

 

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών καλεί την Πέμπτη 6-10-2016 και ώρα 06:00 μ.μ. τις/τους συναδέλφους νηπιαγωγούς  σε Σύσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου, για να συζητηθούν τα προβλήματα που προέκυψαν  στα Νηπιαγωγεία μετά την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για το ολοήμερο νηπιαγωγείο.

Επιπλέον, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στο Δ.Σ. του Συλλόγου αντίγραφα των πρακτικών της συνεδρίασης του Συλλόγου διδασκόντων για την κατανομή των τμημάτων.

Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί το πρακτικό προς έγκριση και κρίνετε αναγκαία την εφαρμογή του εναλλασσόμενου ωραρίου, σας προτείνουμε την εκ νέου συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων και τη διαμόρφωση της ανάλογης  πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη τις παιδαγωγικές και πραγματικές ανάγκες της σχολικής σας μονάδας και των μαθητών σας. Αντίγραφο του πρακτικού να κοινοποιηθεί και στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Μετά τη σύσκεψη και αφού καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις των συναδέλφων θα ακολουθήσει  η κατάθεση αυτών στη Δ/νση Εκπ/σης και στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης.