Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 27-10-15

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-10-2015
ΣΤΙΣ 6:30 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ