ΓΙΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τοποθέτηση του αιρετού Μακροθανάση Δημήτρη στις παρακάτω συνεδριάσεις με την έναρξη της σχ. χρονιάς 2015-2016 με τα ακόλουθα θέματα.

ΠΥΣΠΕ 3/9/2015

Καθορισμός αριθμού λειτουργικών υπεραριθμιών, λειτουργικότητας των σχ. μονάδων και κενών σε αυτές.

 

 

   Διαφωνώ επί της ουσίας και της  διαδικασίας εξαγωγής των υπεραριθμιών – κενών. Το επιστημονικό – διδακτικό προσωπικό του κάθε σχολείου πρέπει να συνεδριάσει και παιδαγωγικά να τεκμηριώσει τις ανάγκες των μαθητών καθορίζοντας τον απαιτούμενο αριθμό Εκπ/κών που θα τις καλύψουν.

   Τα μέλη του ΠΥΣΠΕ δεν μπορούν να γνωρίζουν τις ανάγκες – ιδιαιτερότητες των μαθητών των σχολείων. Γενικά οι μέσες ανάγκες των μαθητών καλύπτονται με ως 20 μαθητές ανά τμήμα στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού ( Γ,Δ,Ε,ΣΤ),και ως 15 μαθητές στις μικρές τάξεις (Α,Β)  καθώς και στα Νηπιαγωγεία.

   Επίσης η πρόταση αυτή συνοδεύεται με πρόταση για άμεση αναβάθμιση των δημ. Σχολείων που υποβαθμίστηκαν είτε λειτουργικά είτε οργανικά τα προηγούμενα χρόνια, ( π.χ. Κάσπακας – Θάνος – Κεραμειών – Μεσοτόπου …..κτλ) καθώς και την επαναλειτουργία σχολέιων – νηπ/γείων που καταργήθηκαν μέσα απ΄τη διαδικασία των συγχωνεύσεων ( π.χ. Λισβόρι – Πελόπη … κτλ).

    Προτάθηκε επίσης  να δοθούν ως κανονικά τα κενά που αφορούν τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων (κι όχι ως ΕΣΠΑ) για να διευκολυνθεί όπου χρειάζεται η τοποθέτηση των Εκπ/κών που εμπλέκονται στη διαδικασία των αποσπάσεων – τοποθετήσεων.

ΠΥΣΠΕ 4/9/2015.

Τοποθέτηση υπεραρίθμων.

 

   Είναι αυτονόητη η διαφωνία μας αφού στο ΠΥΣΠΕ της 3/9/2015 το περιεχόμενο της πρότασής μας ήταν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ελέγχουμε τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεραρίθμων Εκπ/κών.

   Εκφράζω ταυτόχρονα τη διαφωνία μου στο μόρια που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των υπεραρίθμων. Δεν μπορεί στη διαδικασία των υπεραριθμιών να χρησιμοποιούνται μόρια που αφορούν άλλη διαδικασία ( των αποσπάσεων). Αυτό ανοίγει στην ουσία τις πύλες ανάμιξης διαφορετικών διαδικασιών με τις ανάλογες επιπτώσεις.

ΠΥΣΠΕ 7/9/2015

Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις.

   Εκφράζω τη διαφωνία μου και στην τοποθέτηση των Εκπ/κών Αγγλικής όπως  και των Γυμναστών καθώς κι όπου αλλού υπάρχει «συγχώνευση» διαδικασιών όπως  της απόσπασης με αυτή της διάθεσης.

   Πρόκειται για διαφορετικής φιλοσοφίας διαδικασίες με διαφορετική σειρά. Η  μια σχετίζεται με κοινωνικά κριτήρια άρα και με μόρια απόσπασης, ενώ η άλλη των διαθέσεων με μόρια μετάθεσης.

  Και οι δυο βέβαια διαδικασίες βολεύουν ξεκάθαρα την άσκηση της  Εκπ/κής αντιλαϊκής πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.