Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚ. ΤΗΝ 1-9-2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ Δ.Σ. ΚΑΙ……ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

            Το Υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο, ζητά από τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν την 1/9/2016 στις 9 π.μ. με σκοπό την κατανομή των τάξεων και την διαπίστωση των ελλείψεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών.

            Είναι γνωστό στο Υπουργείο ότι οι σύλλογοι διδασκόντων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς συνεδριάζουν για να κατανείμουν τις τάξεις και να καθορίσουν τα ζητήματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται κάθε αρχή τη σχολικής χρονιάς με την μέγιστή παιδαγωγική ευθύνη από τους συλλόγους διδασκόντων φυσικά πριν την έναρξη των μαθημάτων.

            Η τελευταία όμως εγκύκλιος του υπ. Παιδείας για την άμεση σύγκληση Συλλόγου Διδ/ντων την Πέμπτη 1/9/2016 για τον καθορισμό της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και την αποστολή των σχετικών πρακτικών την ίδια μέρα στις κατά τόπους Διευθύνσεις, μόνο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δεν εξυπηρετεί.

Το υπουργείο ψάχνει να βρει συνενόχους στην εφαρμογή της απόφασής του για ορισμό πλεονάζοντος προσωπικού, ανοίγοντας το δρόμο για την αποπομπή συναδέλφων μας ως υπεράριθμους και την ελαχιστοποίηση της πρόσληψης αναπληρωτών.

Με αποφάσεις των σωματείων μας έχουμε διαφωνήσει με τις ρυθμίσεις κυβερνητικές ρυθμίσεις γιατί αυτές  δυσκολεύουν τη λειτουργία του σχολείου, χτυπούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και οδηγούν χιλιάδες αναπληρωτές στην ανεργία και χιλιάδες μόνιμους εκπαιδευτικούς σε συνεχή κινητικότητα.

Ζητάμε την απόσυρση όλων των  σχετικών Υπουργικών αποφάσεων και Τροπολογιών.

Το ΔΣ του σωματείου…. συνέταξε το παρακάτω σχέδιο απόφασης το οποίο θα αποτελέσει πρακτικό των συνεδριάσεων του και θα το αποστείλουν οι σύλλογοι Διδασκοντων στη Διεύθυνση, προσπαθώντας να δώσουν μια κατεύθυνση στην εύλογη αγωνία και τα ερωτήματα δεκάδων συναδέλφων μας τις τελευταίες μέρες.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

«Σήμερα Πέμπτη 1/9/2016 το Υπ. Παιδείας μας κάλεσε να συνεδριάσουμε και ουσιαστικά να εφαρμόσουμε με την απόφασή μας όλες τις ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση την προηγούμενη σχολική χρονιά αλλά και μέσα στο καλοκαίρι (Αλλαγή του χαρακτήρα και στην ουσία κατάργηση των τμημάτων ένταξης, άρθρο 35 για διπλ/σμό από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων για τη λειτουργία τμήματος, περιορισμούς στην εγγραφή των παιδιών στα ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία, «Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, αυξημένο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων στο δημοτικό)

Διαπιστώσαμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου, χτυπούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, οδηγούν χιλιάδες αναπληρωτές στην ανεργία, και χιλιάδες μόνιμους σε συνεχή κινητικότητα.

Στην ουσία το Υπουργείο μας ζητά να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε ποιοι συνάδελφοι μας θα μείνουν άνεργοι και ποιοι θα βγουν υπεράριθμοι και θα πάρουν το δρόμο της περιπλάνησης.

Θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό και  συναδελφικό να συνεδριάσουμε και να κάνουμε  την οποιαδήποτε  κατανομή τμημάτων χωρίς να έχουν έρθει στα σχολεία μας όλοι οι συνάδελφοι.

Θεωρούμε επίσης ότι ούτε παιδαγωγικά σωστό ούτε συναδελφικά ηθικό είναι ένας συνάδελφος να διδάσκει μαθήματα άλλης ειδικότητας .

 

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε:

  • Να διοριστούν μόνιμα και να τοποθετηθούν στο σχολείο μας και σε κάθε σχολείο όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλων των ειδικοτήτων που χρειάζονται για να καλυφτούν όλα τα κενά.
  • Να υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του ολοήμερου.
  • Να μειωθεί ο αριθμός ανά τμήμα (15 στο νηπιαγωγείο και στις Α και Β τάξεις του δημοτικού και 20 στις υπόλοιπες τάξεις)
  • Να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για παραπέρα μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για μαθητές που χρειάζονται ειδική παιδαγωγική στήριξη.»

Το υπουργείο μας ζήτηση τη γνώμη μας και την εκφράζουμε με την παραπάνω απόφαση.

Με βάση την παραπάνω απόφαση ενημερώνουμε ΑΜΕΣΑ τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων  και ζητάμε από κοινού την κάλυψη των κενών στα σχολεία.