Ανακοινώσεις

Όχι στην υφαρπαγή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή, ανάμεσα σε άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση των υφιστάμενων αντιασφαλιστικών νόμων, υπάρχουν αυτές του άρθρου 35 παρ. 2 που, επί της ουσίας, προβλέπουν το ξεπούλημα της περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ. αφού με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του είναι δυνατό να ανατεθούν σε συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρίες.

Η περιουσία του Μ.Τ.Π.Υ. δημιουργήθηκε από τις κρατήσεις των μετόχων και των μερισματούχων (εργαζομένων Δημοσίων υπαλλήλων) και δεν επιβαρύνει ούτε χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το Μ.Τ.Π.Υ. διαθέτει κινητή περιουσία 440.000.000€ και ακίνητη περιουσία 40.000τ.μ. που αποφέρουν 5.200.000€ ετησίως στο ταμείο.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε, ως εργαζόμενοι, την υφαρπαγή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου κάτι που ξεκάθαρα επιχειρείται με τον νέο νόμο του κ. Χατζηδάκη.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να αντισταθούν με κάθε τρόπο στη λεηλασία της περιουσίας του ΜΤΠΥ.