Ανακοινώσεις

Ωράριο εκπαιδευτικών

Θέμα: Ωράριο εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί ολιγοθέσιων σχολείων, νηπιαγωγοί, προσμέτρηση σίτισης.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί εργάζονται στα ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά σχολεία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, υπηρετώντας με την εργασία τους το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών που ζουν σε αυτές τις, απομακρυσμένες κατά κύριο λόγο, περιοχές αντιμετωπίζοντας τις γεωγραφικές (κι όχι μόνο) ανισότητες που υπάρχουν.

Δυστυχώς, διαχρονικά, οι κυβερνήσεις δεν στηρίζουν τους συναδέλφους αυτούς στο δύσκολο έργο που με επαγγελματική και παιδαγωγική συνείδηση προσφέρουν.

Θεωρούμε απαράδεκτο στα σχολεία αυτά να συνεχίζουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.2517/97, δηλαδή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους να έχουν ως υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τις 25 ώρες και να μην ισχύει γι’ αυτούς η μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με βάση τα έτη υπηρεσίας. Επιπλέον, δεν αποζημιώνεται η υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση (αφού οι εκπαιδευτικοί σε 1θέσια και 2θέσια εργάζονται 30 ώρες και στα 3θέσια 27) σε συγκεκριμένες κατηγορίες πρόσληψης εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι συνθήκες απλήρωτης εργασίας. Συνθήκες που ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα τα οποία ο κλάδος έχει κατακτήσει με πολυετείς αγώνες και παλεύει ακόμα και σήμερα να βελτιώσει.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αναδεικνύει για ακόμη μια φορά, το απαράδεκτο καθεστώς που επικρατεί στα σχολεία αυτά σήμερα. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση του ωραρίου και αυτών των εκπαιδευτικών σύμφωνα με ό, τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς των 4θεσίων και άνω σχολείων.

Το ίδιο αυτονόητα θα πρέπει να ρυθμιστεί και για το ωράριο των νηπιαγωγών οι οποίες συνεχίζουν (και μάλιστα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση ακόμη εντονότερα) να υφίστανται κατάφωρα άδικη μεταχείριση ως προς το ωράριο διδασκαλίας.

Είναι, επίσης, αδιανόητο και αποτελεί σαφέστατη παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων (όπως έχουμε τονίσει με κάθε τρόπο) να μην προσμετρείται η ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιτηρούν τη διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα αυτή την αδικία η οποία στη φετινή χρονιά έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Καλούμε παράλληλα (όπως έχουμε ήδη πράξει) τους σχολικούς συμβούλους να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους τους διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα όλων, προσμετρώντας στα προγράμματα που τους αποστέλλονται τις ώρες σίτισης που πραγματοποιούν οι συνάδελφοί μας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πρόκειται να θέσει τα παραπάνω ζητήματα, όπως και όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, και στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.