Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΡΙΖ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΒΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΘΑΝΙΑ) του Παναγιώτη

ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Φωτίου

ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του Αθανασίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Κυριάκου

ΣΓΑΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου

ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του Βασιλείου

ΦΑΪΤΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Παναγιώτη

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ Δ.Ο.Ε.

 

ΒΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΘΑΝΙΑ) του Παναγιώτη

ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Φωτίου

ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του Αθανασίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Κυριάκου

ΣΓΑΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου

ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του Βασιλείου

ΦΑΪΤΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Παναγιώτη

 

Υποψήφιοι για το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

ΒΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΘΑΝΙΑ) του Παναγιώτη

ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Φωτίου

ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του Αθανασίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Κυριάκου

ΣΓΑΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου

ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του Βασιλείου

ΦΑΪΤΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Παναγιώτη