Ανακοινώσεις

Υποβιβασμοί σχολικών μονάδων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

αγαπητοί γονείς, νέο γύρο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων ετοιμάζει και προχωρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας σε όλη τη χώρα. Μετά τα 2000 σχολεία του 2010, τα εκατοντάδες τμήματα που καταργήθηκαν ενδιάμεσα, προχωρά και πάλι σε μαζικές μεταβολές σχολείων.  Οι διευθυντές κλήθηκαν, καταμέτρησαν και καταχώρησαν τη χωρητικότητα των αιθουσών στο παλιό survey, στοιχεία που μεταφέρθηκαν στο my school και όπως φαίνεται αξιοποιούνται κατάλληλα!

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηιδρύονται έξι (6) νέα δημοτικά και έντεκα (11) νηπιαγωγείακαι συγχωνεύονται 128 δημοτικά και 74 νηπιαγωγεία, επίσης καταργούνται 15 δημοτικά σχολεία και 30 νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα στη Λέσβο υποβιβάζονται έντεκα (11) Δημοτικά Σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (από 12/θέσιο σε 7/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  (από 12/θέσιο σε 7/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (από 4/θέσιο σε 3/θέσιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (από 6/θέσιο σε 5/θέσιο)

Σύμφωνα με τους παραπάνω υποβιβασμούς Σχολείων καταργούνται 27 οργανικές θέσεις δασκάλων. Τα 6/θέσια σχολεία που υποβιβάζονται και γίνονται 5/θέσια σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία δεν δικαιούνται Ολοήμερο Τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα Σχολεία της Λεσβιακής υπαίθρου δεν θα έχουν Ολοήμερα Τμήματα.

Τα σχολεία που υποβιβάζονται δεν πρόκειται στο μέλλον να ξαναλειτουργήσουν σαν 6/θέσια όπως πρώτα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Σηματοδοτεί και με αυτόν τον τρόπο νέα επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών αλλά και στα εργασιακά των εκπαιδευτικών.

Η μείωση των οργανικών θέσεων σημαίνει νέες πλασματικές υπεραριθμίες, υποχρεωτικές μετακινήσεις, διαθεσιμότητες και απολύσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις και δράσεις για την ανατροπή των σχεδιασμών.

                                             

                                     Ο Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

                                 Γιανέλλης Βασίλης                             Καμμένος Ανέστης