Ανακοινώσεις παρατάξεων

Τοποθέτηση του Μακροθανάση Δημήτρη αιρετού του ΑΠΥΣΠΕ Β. Αιγαίου (εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ που στηρίζεται απ’ το ΠΑΜΕ ). Για την επιλογή των Πρ/νων στα ΚΕΣΥ.

Τοποθέτηση του Μακροθανάση Δημήτρη αιρετού του ΑΠΥΣΠΕ Β. Αιγαίου (εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ που στηρίζεται απ’ το ΠΑΜΕ ) και μέλους του Περ/κού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.

(για τη συνεδρίαση 18/10/2018 – περιλαμβάνεται και τοποθέτηση επί συγκεκριμένου ζητήματος που προέκυψε κατά τη συνεδρίαση καθώς και η στάση μας για τις συνεντεύξεις.)

Είναι γνωστό ότι με το νομοσχέδιο για τις δομές καταργούνται τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., οι Σ.Σ.Ν., τα Κ.Ε.ΣΥ.Π. και τα Κ.Ε.Π.Λ.Η.Ν.Ε.Τ. και στη θέση τους δημιουργούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ, τα οποία συγκροτούνται σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι κοινά για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση… Δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου κτλ.

Δηλαδή εντελώς διαφορετικά αντικείμενα και τομείς ενοποιούνται σε μια δομή. Η λογική των καταργήσεων δομών έχει προφανή στόχο τις περικοπές προσωπικού. Όμως, πίσω από αυτό υπάρχει μια βαθιά αντιδραστική και αντιεπιστημονική αντίληψη, που θεωρεί ότι τα ΑμεΑ, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κοινά πεδία επιστημονικής – παιδαγωγικής προσέγγισης και υποστήριξης!

Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν ένα πραγματικό πισωγύρισμα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας. Ειδικά τα ΑμεΑ στην πράξη καταργούνται και διαγράφονται ως ομάδα προτεραιότητας και ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης.

Φανερώνεται το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη λογική της συμπερίληψης στην Ειδική Αγωγή, όπως την προωθεί η κυβέρνηση.

Ειδικά η κατάργηση των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής, θα φορτώσει εντελώς στις πλάτες των οικογενειών όλο το κομμάτι της διάγνωσης και στήριξης των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και θα απαλλάξει το κράτος από τις ευθύνες του.

Αντί να στελεχωθούν τα ήδη υποστελεχωμένα ΚΕΔΔΥ ώστε να ανταποκριθούν στο έργο τους, (κάτι που είναι δύσκολο, λόγω έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής, έλλειψη χώρων, έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα να ζητούνται χορηγίες κ.ά.), τα συγχωνεύουν σ’ έναν ενιαίο θεσμό μαζί με άλλες άσχετες μεταξύ τους δομές.

Με βάση την κατανομή του προσωπικού δε θα υπάρχει σε κάθε ΚΕΣΥ ούτε καν ένας από όλες τις ειδικότητες που στελέχωναν ένα ΚΕΔΔΥ! Μια σειρά από τις οργανικές θέσεις που δημιουργούνται σε αυτούς τους νέους θεσμούς είναι προσωποπαγείς, που σημαίνει ότι καταργούνται κάθε φορά που συνταξιοδοτείται ο εργαζόμενος που ανήκε σε κάθε μια από αυτές!

Με την εξάλειψη της διάγνωσης από τα Κ.Ε.Σ.Υ. αυτοί που θα πληρώσουν ακριβά το «νέο και καινοτόμο» θα είναι τα παιδιά και οι οικογένειες τους, γιατί θα απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση. Όσον αφορά τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, που υπολειτουργούν ανά την Ελλάδα, δε θα είναι σε θέση να εκδίδουν διαγνώσεις για τα προβλήματα των παιδιών.

Ταυτόχρονα δε γίνεται πουθενά αναφορά στον θεσμό της Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οποία μέχρι σήμερα την ευθύνη της πρότασης και εισήγησης είχε το ΚΕΔΔΥ.

Τελικά η κυβέρνηση με την «εξαφάνιση» των παιδιών με ειδικές ανάγκες που επιχειρεί, παύει να έχει και ευθύνη για την εκπαίδευσή τους! Το βάρος πέφτει στον εκπαιδευτικό και στο σχολείο συνολικά για την εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που δε θα έχουν καν διάγνωση!

Ακόμα η κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ., της δομής που είχε στην ευθύνη της τη στήριξη των δικτύων και των αναγκών των σχολείων στο επίπεδο της πληροφορικής, θα οδηγήσει στην άμεση παράδοση του τομέα αυτού στους ιδιώτες και τους εργολάβους. Θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κάθε σχολική μονάδα. Είναι πισωγύρισμα στη σημερινή εποχή, όπου η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες είναι στην καθημερινότητά μας, αντί να αναβαθμίζεται μια δημόσια δομή, αυτή να καταργείται.

Με βάση τα παραπάνω, τα στελέχη που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία, θα κληθούν να υπηρετήσουν ακριβώς αυτή την πολιτική, των περικοπών, των συμπτύξεων-συγχωνεύσεων δομών και της λεγόμενης συμπερίληψης (βλέπε φόρτωμα της ευθύνης στον δάσκαλο της τάξης, στη σχολική μονάδα και στον γονιό, την οικογένεια) με ταυτόχρονη κατάργηση υποστηρικτικών δομών στην Ειδική Αγωγή. Θα υπηρετήσουν δηλαδή μια βαθιά αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Στη βάση αυτή, ως εκπρόσωπος της ΑΣΕ (ο συνδυασμός που στηρίζει το ΠΑΜΕ) θα είμαστε παρόντες (εγώ ή ο αναπληρωματικός συνάδελφος) σε όλη τη διαδικασία, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στη διαδικασία, θα υπερασπίσουμε τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων συναδέλφων.

Ταυτόχρονα σ’ αυτή την κατεύθυνση και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση (18/10/2018) που εξέταζε τα προαπαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις των προϊσταμένων στα ΚΕΣΥ, παρεμβήκαμε επί της διαδικασίας αφού διαπιστώσαμε ότι ενώ εξετάζονταν τα προσόντα των υποψηφίων στο αν πληρούν τα προαπαιτούμενα, (όπως αυτά καθορίστηκαν απ’ την πλειοψηφία του συμβουλίου) σε μια υποψηφιότητα ακολουθήθηκε αντίστροφη πορεία προσαρμόζοντας τα κριτήρια – προαπαιτούμενα πάνω στα προσόντα της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Οι διευκρινίσεις δε, που δόθηκαν από την επί τόπου επικοινωνία της Περ/κής Δ/νσης με αρμόδια στελέχη του υπουργείου για το θέμα αυτό δεν απάντησαν στα ερωτήματα που είχαν τεθεί εκ μέρους του αιρετού της ΑΣΕ.

Τέλος με βάση πάντα την πάγια στάση μας δε θα γίνουμε αξιολογητές και θα βάλουμε παύλα (-) κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων.