Ανακοινώσεις

Ταυτότητα εκπαιδευτικού της ΔΟΕ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε κάρτα- ταυτότητα εκπαιδευτικού της ΔΟΕ που ισχύει για Μουσεία και στρατιωτικά πρατήρια ατομικά ή ανά σχολείο από τα μέλη του Δ.Σ. , μετά από επικοινωνία μαζί τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ         ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ