Ανακοινώσεις

Ταυτότητα εκπαιδευτικού της ΔΟΕ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε την κάρτα- ταυτότητα εκπαιδευτικού της ΔΟΕ που ισχύει για Μουσεία και στρατιωτικά πρατήρια ατομικά ή ανά σχολείο από τα μέλη του Δ.Σ. , μετά από επικοινωνία μαζί τους. Οι αναπληρώτριες-αναπληρωτές εκπ/κοί που επιθυμούν να παραλάβουν την κάρτα –ταυτότητα εκπ/κού , παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου προκειμένου να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους έτσι ώστε να καταστούν μέλη του Συλλόγου.

Η συνδρομή γι’ αυτούς είναι:

Αναπληρώτριες/ές πλήρους ωραρίου 18€ (15€ ΔΟΕ 3€ Σύλλογος)

Αναπληρώτριες/ες μειωμένου ωραρίου 7€ (για ΔΟΕ)

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή των μονίμων είναι 32€ (22€ ΔΟΕ 10€ Σύλλογος) θα παρακρατηθεί τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020 σε 4 ισόποσες δόσεις των 8€