Ανακοινώσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 8.30 π. μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

— Απολογισμός του Δ.Σ.

— Διεκδικητικό πλαίσιο

▪ Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών

▪ Δικαιώματα αναπληρωτών εκπ/κών (εργασιακά, ασφαλιστικά)

▪ Νέες Δομές Εκπαίδευσης

▪ Προσχολική Αγωγή

▪ Ειδική Αγωγή

▪ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

— Ενημέρωση Αιρετών

— Πρόγραμμα δράσης

—Προτάσεις Εισηγήσεις

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη του Συλλόγου.