Ανακοινώσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Λέσβου καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 6 Ιουνίου στις 18.30 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, προκειμένου να συζητηθούν η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι οικονομικές μας αποδοχές και τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας.