Ανακοινώσεις

Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση – Εκλογές

Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης στις 18:00. Για την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα ενημερωθείτε με νεώτερο μήνυμα.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, Ελεγκτικής Επιτροπής,  Αντιπροσώπων για την 91η Γ. Σ. της ΔΟΕ και αντιπροσώπων για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Λέσβου θα διεξαχθούν την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022.

Κατάθεση Ψηφοδελτίων

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 από τις 18.00 μέχρι τις 20.00.

Η κατάθεση των ψηφοδελτίων θα γίνει από εκπρόσωπο της παράταξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο email του Συλλόγου:      sepelesvou@gmail.com

Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν:

Το λογότυπο της παράταξης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Ν.Τ. ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΛΕΣΒΟΥ (άλλο ψηφοδέλτιο)

σύμφωνα με το παράδειγμα:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με δύο τρόπους, δια ζώσης και ψηφιακά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν αποκλειστικά έναν τρόπο συμμετοχής, ώστε να καταρτιστούν αντίστοιχα οι εκλογικοί κατάλογοι. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00. Στις εκλογές συμμετέχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Δεν υπάρχει συνδικαλιστική άδεια για την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας.

α) Δια ζώσης ψηφοφορία

  • στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης (για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Δήμου Μυτιλήνης ).
  • στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής (για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου).

 

Τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

 

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που μετακινούνται, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ζητήσετε την αλλαγή του εκλογικού κέντρου που ανήκετε, στέλνοντας ένα  email στο: sepelesvou@gmail.com, μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την ειδικότητά σας και το σχολείο που υπηρετείτε, δηλώνοντας σε ποιο εκλογικό κέντρο επιθυμείτε να ψηφίσετε.

 

β) Ηλεκτρονική ψηφοφορία

Για τη συμμετοχή στις εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστείλουν  με email  τα παρακάτω στοιχεία στο: sepelesvou@gmail.com, μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.

 

Προσωπικό e-mail  
Όνομα  
Επώνυμο  
Πατρώνυμο  
Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου  
Κλάδος  

 

Οι ψηφοφόροι θα λάβουν ενημερωτικό e-mail με τον προσωπικό τους σύνδεσμο για την είσοδό τους στο σύστημα  ZEYS και τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

 

Οικονομική Τακτοποίηση Μελών

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Για τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική στο νησί μας, η συνδρομή έχει παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022.

Οι αποσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί από άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπηρετούν στη Λέσβο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο της περιοχής της οργανικής τους και αν έχει παρακρατηθεί η συνδρομή τους εκεί, να ζητήσουν βεβαίωση παρακράτησης συνδρομής την οποία θα αποστείλουν στο: sepelesvou@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει παρακράτηση, το ποσό της συνδρομής είναι 32€ (22€ για ΔΟΕ, εκ των οποίων τα 2€ προορίζονται για τη στήριξη διωκόμενων συναδέλφων  & 10€ για Σύλλογο).

Για τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς δεν έχει γίνει παρακράτηση της συνδρομής και προκειμένου να ενσωματωθούν στους εκλογικούς καταλόγους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Συλλόγου για να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους.

Η ετήσια συνδρομή είναι:

  • Αναπληρώτριες/ές πλήρους ωραρίου 18€ (15€ ΔΟΕ & 3€ Σύλλογος)
  • Αναπληρώτριες/ες μειωμένου ωραρίου 7€ (για ΔΟΕ)
  • Αναπληρώτριες/ες με τρίμηνη σύμβαση 1 € (για ΔΟΕ), συμβολικά. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις έχουν ανανεωθεί και συνεχίζονται μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς τότε το ποσό και για αυτούς θα είναι όσο των υπόλοιπων αναπληρωτών δηλαδή 18 ευρώ.

 

Εναλλακτικά, οι συναδέλφισσες/οι  αναπληρώτριες/ες  μπορούν να καταθέσουν το ποσό της συνδρομής  στο λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λέσβου

Τράπεζα Πειραιώς  ΙΒΑΝ  GR43 0171  3550  0063  5512  5787  180

Αναφέροντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο που υπηρετούν (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 14ο ΔΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να γίνουν και ομαδικές καταθέσεις εκπαιδευτικών αναγράφοντας επίσης τα ονοματεπώνυμα και το σχολείο με τον ίδιο τρόπο.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποστέλλονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά κατάθεσης στο: sepelesvou@gmail.com  

α) μέχρι Τρίτη 31 Μαΐου 2022 για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και

β) μέχρι την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 για τη δια ζώσης ψηφοφορία.

Θερμή παράκληση η κατάθεση των συνδρομών με τραπεζικό τρόπο να γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς το κόστος της κάθε διατραπεζικής συναλλαγής – εμβάσματος αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση στα οικονομικά.

Η διαδικασία τακτοποίησης για τις/τους αναπληρώτριες/ες και τις /τους αποσπασμένες/ους εκπ/κούς μπορεί να ολοκληρωθεί την ημέρα των εκλογών στα αντίστοιχα εκλογικά κέντρα.