Ανακοινώσεις

Συνδρομές συναδέλφων από ΕΣΠΑ

Οι συνδρομές των συναδέλφων με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας καθώς και των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, εδώ και αρκετά χρόνια, αποδίδονται στο Σύλλογο, μέσω της μισθοδοσίας.

Όσο αφορά τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ, επειδή η πρόσληψη και η πληρωμή τους γίνεται με διαφορετικό τρόπο, η απόδοση της συνδρομής τους στο Σύλλογο δεν μπορεί να γίνει με τον προαναφερόμενο τρόπο. Οι συνδρομές τους λοιπόν θα μαζευτούν από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου με τη βοήθεια και των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.

Η συνδρομή των συναδέλφων εκπαιδευτικών, που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ, με απόφαση του Δ.Σ, για όσους προσλήφθηκαν το 2014 ορίζεται στα 30 ευρώ και για όσους προσλήφθηκαν το 2015 στα 20 ευρώ.

Καλό είναι και θα βοηθήσει την όλη διαδικασία, το να μαζευτούν τα χρήματα πριν τη Γ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούν οι συνάδελφοι να δώσουν τη συνδρομή τους για να εγγραφούν και να ψηφίσουν και την ημέρα της ψηφοφορίας.