Ανακοινώσεις

Συνδρομές αναπληρωτών ΕΣΠΑ

          Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή για το σύλλογο από τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεν μπορεί να κρατηθεί από τον υπεύθυνο μισθοδοσίας των αναπληρωτών ΕΣΠΑ, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διεθυντές- ντριες και οι Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων Δημοτικών- Νηπιαγωγείων να συγκεντρώσουν τις συνδρομές των συναδέλφων εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ που βρίσκονται στο σχολείο τους.


 Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ των Ειδικοτήτων που εργάζονται σε πολλά σχολεία να δώσουν τη συνδρομή τους στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες.

Οι αποδείξεις για τις συνδρομές θα δοθούν από τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου μας.

Η συνδρομή για τους συναδέλφους εκπ/κούς από το ΕΣΠΑ είναι 30 Ευρώ.

 

                                 Ο Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας

 

                              Γιανέλλης Βασίλης                             Καμμένος Ανέστης