Ανακοινώσεις

Στάση εργασίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2022, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λέσβου την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, από τις 12:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στη συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς