Καζαμία Σοφία

Πρωτοβουλία αναπληρωτών ωρομισθίων & ελαστικά εργαζομένων στην εκπαίδευση: Όλες και όλοι στην Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 στις 2:00μμ. για την Πανελλαδική Ημέρα Κινητοποίησης για τους αναπληρωτές και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία

Όλες και όλοι στην Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 στις 2:00μμ. για την Πανελλαδική Ημέρα Κινητοποίησης για τους αναπληρωτές και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία