Καζαμία Σοφία

Πρωτοβουλία αναπληρωτών ωρομισθίων & ελαστικά εργαζομένων στην εκπαίδευση: Πρόσκληση αίτησης- δήλωσης προτίμησης περιοχών αναπληρωτών- ωρομισθίων και ενημερωτικό για αποσπάσεις νεοδιόριστων

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης- δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2021-2022!
Προθεσμία αιτήσεων από Παρασκευή 13/8 έως και την Παρασκευή 20/8/2021, μέσω του ΟΠΣΥΔ.
Επίσης, μέχρι τις 24 Αυγούστου και ώρα 15:00 μπορούν να κάνουν αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όσοι νεοδιόριστοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης ( σοβαρές ασθένειες, πολύτεκνοι κλπ.), καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας άνω του 75% ή έχουν παιδιά με αναπηρία άνω του 65%. Ο χρόνος απόσπασης, εφόσον την πάρουν, δε θα μετράει σαν υπηρέτηση οργανικής.