Καζαμία Σοφία

Πρωτοβουλία αναπληρωτών ωρομισθίων & ελαστικά εργαζομένων στην εκπαίδευση: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 7 Μαΐου, 11:00 π.μ.

Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 7 Μαΐου, 11:00 π.μ.

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί Εκπαιδευτικών!

Μονιμοποίηση των αναπληρωτών!
Εξίσωση δικαιωμάτων!
Όλοι στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, στις 11:00