Καζαμία Σοφία

Πρωτοβουλία αναπληρωτών ωρομισθίων & ελαστικά εργαζομένων στην εκπαίδευση: ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σύσκεψη Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 // 19:00

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με την πλατφόρμα
zoom στην διεύθυνση: https://bit.ly/2GRYUW6

Θα μεταδοθεί ζωντανά στις σελίδες της Πρωτοβουλίας
στο Youtube: https://bit.ly/2CpXu3j
και στο Facebook: https://bit.ly/31Taebm