Ανακοινώσεις

«ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των μόνιμων εκπαιδευτικών (32€) θα παρακρατηθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάιο (4 δεκαπενθήμερα από 8€)