Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Τοποθέτηση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών στην ολομέλεια προέδρων της ΔΟΕ -Σπύρος Μαρίνης, μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ στην ολομέλεια προέδρων της ΔΟΕ – 23/10/2021

Τοποθέτηση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών στην ολομέλεια προέδρων της ΔΟΕ- Σπύρος Μαρίνης, μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ στην ολομέλεια προέδρων της ΔΟΕ – 23/10/2021