Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Σχέδια Πρακτικών για Συλλόγους Διδασκόντων

Αποτύπωση – καταγραφή δεδομένων σχολικής μονάδας 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σε αντιπαραβολή των όσων “απαιτήσεων” του υπουργείου και άλλων ιθυνόντων, – λες και ήρθαν από αλλού και προσποιούνται ότι όλα βαίνουν καλώς, προσπαθώντας να μεταβιβάσουν και να γεμίσουν με ευθύνες, αλλά και να κάνουν συνένοχουςτους εκπ/κούς στην πολιτική τους , – σας προτείνουμε σε επίπεδο σχολικής μονάδας σχέδιο πρακτικού για το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σας.

Μπορείτε ανάλογα να το προσαρμόσετε στα δεδομένα και στις συνθήκες του σχολείου σας. 

Ο κάθε σύλλογος διδασκόντων εννοείται, αποτυπώνει και τα κενά σε εκπαιδευτικούς και τις ελλείψεις γενικότερα και προτείνει – καταγράφει τις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου σε όλα τα επίπεδα.  

  Η καταγραφή – περιγραφή αυτή μπορεί να μεταφερθεί – διαβιβαστεί και στο ΔΣ του Συλλόγου.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………… Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων του ………… Νηπιαγωγείου ……………………………………………………………………

Μετά από διαλογική συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και τις αναλυτικές οδηγίες  του ΕΟΔΥ για τα μέτρα που προτείνονται, σας ενημερώνουμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο  Νηπιαγωγείο μας δεν επιτρέπουν να εφαρμοστούν :

  1. Ο αριθμός των παιδιών και στα δύο τμήματα είναι μεγάλος (____) σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα των αιθουσών  ( ___τ.μ.) με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι αποστάσεις.
  2. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 79/2017  έγινε χωρισμός των τμημάτων σε ισάριθμα νήπια – προνήπια, αγόρια – κορίτσια και μη αμιγή τμήματα ως προς το ολοήμερο τμήμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά την πρωινή πρόωρη υποδοχή (και στο προαιρετικό ολοήμερο) να φοιτούν  παιδιά και από τα δύο  υποχρεωτικά τμήματα.

  1. Το Νηπιαγωγείο διαθέτει (___) παιδικές τουαλέτες για (____) παιδιά. Οι τουαλέτες έχουν οριστεί ως αγοριών και κοριτσιών. Δεν είναι εφικτό να οριστούν χωριστές τουαλέτες για κάθε τμήμα.
  2. Η ορισμένη νηπιαγωγός στην πρωινή υποδοχή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ θα έρχεται σε επαφή με όλους τους μαθητές .
  3. Δεν υπάρχει στο Νηπιαγωγείο μας κατάλληλος χώρος για να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα  covid.
  1. Όταν  η/ο Νηπιαγωγός-υπεύθυνος covid διαχειρίζεται ένα πιθανό κρούσμα, δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός για να απασχολεί τους μαθητές του τμήματος της
  2. Στην εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης  έχουν ανατεθεί (2 ή 3 )μαθητές διαφορετικού τμήματος
  3. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε για το ωράριο της καθαρίστριας,  δεν προβλέπεται να ασκεί τα καθήκοντά της κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής πρωινής λειτουργίας του σχολείου και να καλύπτει τον απαιτούμενο καθαρισμό των  (__)αιθουσών, των παιχνιδιών, των οργάνων γυμναστικής,  των επιφανειών, καθώς και τις τουαλετών.
  4. Σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω  δεν  υπάρχει λόγος να γίνονται χωριστά διαλείμματα εφόσον οι δύο ομάδες  εμπλέκονται (μαθητές και Νηπιαγωγός και εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης) καθημερινά

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, στην σχολική μας μονάδα, οι οδηγίες που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………… Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων του ………… Δημοτικού Σχολείου……………………………………………………………………

 

Ο σύλλογος Διδασκόντων του ………… Δημοτικού Σχολείου ………………………………. κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις……………………………………………………………………………, λαμβάνοντας υπόψιν του τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων κι έπειτα από διαλογική συζήτηση, κατέγραψε τα εξής:

 

1)     Στο σχολείο μας λειτουργούν …….τμήματα και φοιτούν συνολικά ……..μαθητές. …….τμήματα έχουν πάνω από 15 μαθητές. Σε …….. τμήματα λόγω των αριθμό των μαθητών και των τ.μ. των αιθουσών είναι αδύνατο να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.

2)     Στο ολοήμερο, το οποίο στεγάζεται ………………………………………………………, είναι εγγεγραμμένοι …….μαθητές και χωρίζεται σε …………… τμήματα με μαθητές από διαφορετικά τμήματα του πρωινού προγράμματος.

3)     Στο σχολείο μας φοιτούν ……… μεταφερόμενοι μαθητές, τους οποίους εξυπηρετεί/ούν ένα λεωφορείο/α ………. θέσεων.

4)     Στο σχολείο μας εργάζονται …….. εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν σε περισσότερα από 2 τμήματα, ενώ ……… από αυτούς υπηρετούν και σε άλλα σχολεία.

5)     Για την εξυπηρέτηση των …….. μαθητών του σχολείου μας υπάρχουν ……. τουαλέτες.

6)     Στο σχολείο μας δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα covid. Επιπλέον δεν έχουμε παραλάβει μέχρι σήμερα όσα προβλέπονται (αδιάβροχη ποδιά, υλικά για οφθαλμική προστασία, κλπ) σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε κάποιο παιδί.

7)     Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σχολείο μας ακόμη …………… εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και ……………. παράλληλης στήριξης με βάση την εισήγηση του ΚΕΣΥ.

8)     Οι εργαζόμενοι καθαριότητας που έχουν τοποθετηθεί στο σχολείο μας δεν επαρκούν για τον αναγκαίο καθαρισμό ……… αιθουσών, των επιφανειών, των κοινόχρηστων χώρων και ……… τουαλετών που εξυπηρετούν τους μαθητές και ……. τουαλετών που εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας και μετά το τέλος αυτής.

 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, στην σχολική μας μονάδα, οι οδηγίες που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ