Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Σχέδια Πρακτικών για Συλλόγους Διδασκόντων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Σχέδια Πρακτικών για Συλλόγους Διδασκόντων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Σας στέλνουμε δύο σχέδια πρακτικού για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες δύο μέρες. Εννοείται ότι τα κείμενα μπορούν και πρέπει να εμπλουτιστούν με όλα τα επιμέρους και ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει κάθε σχολείο. Είναι εξαιρετικής σημασίας το ζήτημα της καταγραφής όλων των προβλημάτων από την αρχή όπως και η τοποθέτηση του Συλλόγου για το τρόπο που θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Χρειάζεται ανάδειξη του ανεφάρμοστου των κυβερνητικών – υπουργικών οδηγιών και η δήλωση ότι δε θα αφήσουμε κανένα παιδί στην τύχη του.
Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε απόπειρα αυθαιρεσίας από την πλευρά της διοίκησης και τονίζουμε ότι ο Σύλλογος έχει κάθε δικαιώματα να καταγράψει τεκμηριωμένα την άποψή του.
Επιμένουμε σε κάθε Σύλλογο να καταγραφούν οι ελλείψεις σε τεχνολογικά  μέσα από τους Διευθυντές.

……………………………………………………

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……Δημοτικού Σχολείου………….., έπειτα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις ……………. στον χώρο του σχολείου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη απόφασης περί της εφαρμογής της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια που το σχολείο παραμένει κλειστό λόγω του γενικευμένου lockdown».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα …………μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα ………..και συγκεκριμένα οι : 1)……….. 2)…………, ………

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…».

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στις υπ’ αρ. : 121802/ΓΔ4/15-09-2020 και 155692/ΓΔ4/14-11-2020: «Παροχή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021», πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους αναφορικά με τα παρακάτω:

1) Η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η εφαρμογή της σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες ούτε να υποκαταστήσει το παιδαγωγικό κλίμα, που καλλιεργείται στην τάξη, και τον πολυδιάστατο ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο : γνωστικό, διαπαιδαγωγητικό, κοινωνικό, μορφωτικό, καλλιέργεια ομαδικότητας, χαρακτήρα, αξιών κ.α.

2) Οι εκπαιδευτικοί θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά, για όλους τους παραπάνω λόγους, με όρους υγιεινής και ασφάλειας, που να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ιδιαίτερες ανάγκες που γεννά η πανδημία: επαρκής καθαριότητα και απολύμανση των τάξεων και όλων των βοηθητικών χώρων του σχολείου, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ΕΟΔΥ, ολιγομελή τμήματα ως 15 μαθητές, συχνά επαναλαμβανόμενα τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με ευθύνη της πολιτείας.

3) Στη σχολική μας μονάδα εργάζονται ….. εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 …… εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης, …. ΤΕ και ….. εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Υπάρχουν … υπολογιστές και …. Laptop, ως εκ τούτου τα τεχνολογικά μέσα της σχολικής μας μονάδας δεν επαρκούν για την κάλυψη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή το ίδιο το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ανακοίνωσε ότι μόνο μια (1) τηλεδιάσκεψη (webex) με ταχύτητα 24Mbps (η συνηθισμένη ταχύτητα που έχει ένα νοικοκυριό, αλλά και το 29% των σχολείων) μπορεί να υποστηριχθεί. Γνωρίζοντας τις δυνατότητες των οικογενειών των μαθητών που φοιτούν στη σχολική μας μονάδα (οικογένειες με 2 παιδιά ή και ταυτόχρονα γονείς που δουλεύουν με τηλεργασία) πολλοί μαθητές θα αποκλειστούν από την διαδικασία της εξ αποστάσεως. Οι τεχνολογικές δυνατότητες της σχολικής μας μονάδας δεν μπορούν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πολλαπλά τμήματα.

4) Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική, χωρίς την ίδια στιγμή να εξασφαλίζεται σύνδεση και τεχνολογικά μέσα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, δημιουργεί εκπαιδευτικές ανισότητες και παραβιάζει την κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

5) Κρίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας να εξασφαλίσουν δωρεάν, σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς αδιακρίτως, όλα τα προαπαιτούμενα (tablet, laptop, γρήγορο internet) για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη εκπαίδευση.

6) Στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών κενών που θα δημιουργηθούν λόγω απουσιών από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρειάζεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τη δια ζώσης κάλυψή τους (ενισχυτική διδασκαλία).

7) Διεκδικούμε να εξασφαλιστεί ότι το σχολικό δίκτυο θα υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε να αλληλεπιδρούν τις πρωινές ώρες, που είναι και το παιδαγωγικά ορθό.

Έπειτα από τα παραπάνω, για την περίοδο που η σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα (κατά πλειοψηφία):

1) Θα σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας με κάθε μέσο, όπως το πράξαμε και στην περίοδο της καραντίνας την περασμένη άνοιξη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα κρίνει με παιδαγωγικό τρόπο πώς θα διαμορφωθεί το πλάνο της σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα του τμήματός του, τη δυνατότητα ή την αδυναμία μαθητών να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα μέσω webex, μπορεί να επιλέξει όποιον εναλλακτικό τρόπο κρίνει πιο πρόσφορο, ώστε να κρατήσει ανοιχτή την παιδαγωγική σχέση και την εκπαιδευτική διαδικασία για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς.

2) Να μην προσμετρούνται οι απουσίες μαθητών, εφόσον δεν εξασφαλίζονται καθολικά τα τεχνολογικά μέσα.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει πώς θα πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όσο το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

……………………………………………….

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ________ Νηπιαγωγείου _________________ , έπειτα από πρόσκληση του/της Προϊστάμενου/νης ___________________________, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του, συνήλθε σε συνεδρίαση στις ___________ και ώρα ______ στον χώρο του σχολείου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της εφαρμογής της Σύγχρονης/Ασύγχρονης Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια που το σχολείο παραμένει κλειστό λόγω του γενικευμένου lockdown».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ______________ (__) μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα _________( ____) και συγκεκριμένα οι : 1)______________________ 2)______________________ 3) ________________ ___

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες».

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στις υπ’ αρ. : 121802/ΓΔ4/15-09-2020 και 155692/ΓΔ4/14-11-2020 : «Παροχή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021», πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη και κατέληξε ότι:

  1. Η δια ζώσης διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο είναι αναντικατάστατη. Είναι αδιαμφι-σβήτητο το γεγονός ότι η εφαρμογή της σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, ειδικότερα στις ηλικίες των 4 και 5 χρόνων, ούτε να υποκαταστήσει το παιδαγωγικό κλίμα που καλλιεργείται στην τάξη, και τον πολυδιάστατο ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο : γνωστικό, διαπαιδαγωγητικό, κοινωνικό, μορφωτικό, καλλιέργεια ομαδικότητας, χαρακτήρα, αξιών κ.α.

Τίποτα απ’ αυτά δεν αναπτύσσονται χωρίς τον αναντικατάστατο δεσμό νηπιαγωγού-νηπίου, την ύπαρξη σχολικής κοινότητας και της αλληλεπίδρασής της με την κοινωνία. Το «σχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας για τη λεγόμενη «τηλεκπαίδευση» στην Προσχολική Αγωγή, αποδεικνύεται ότι «απέχει» από την εκπαιδευτική πραγματικότητα των Νηπιαγωγείων, των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών διότι: α. θα καλούνται την ώρα της χαλάρωσης 14.00 με 14.20 για μάθημα δια ζώσης, β. με αναγκαστική και παρατεταμένη χρήση της οθόνης (του ηλεκτρονικού μέσου) που επιδρά αρνητικά στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους, γ. προϋποθέτει την παρουσία των γονέων –κηδεμόνων, που δεν είναι δεδομένη ( λόγω εργασίας, τηλεργασίας… κλπ ) και δ. απαιτείται ο χειρισμός από τους γονείς, παρουσία των οποίων θα γίνεται η εξ αποστάσεως, με αποτέλεσμα όλα τα νήπια της τάξης να είναι εκτεθειμένα.

  1. Οι εκπαιδευτικοί θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά, για όλους τους παραπάνω λόγους, με όρους υγιεινής και ασφάλειας, που να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ιδιαίτερες ανάγκες που γεννά η πανδημία: επαρκής καθαριότητα και απολύμανση των τάξεων και όλων των βοηθητικών χώρων του σχολείου, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ΕΟΔΥ, ολιγομελή τμήματα μέχρι 15 νήπια, συχνά επαναλαμβανόμενα τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με ευθύνη της πολιτείας.

  2. Μετά από καταγραφή των μέσων που χρειάζεται για την εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη εκπαίδευση, διαπιστώνεται έλλειψη σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα και τον εξοπλισμό (διαδίκτυο, υπολογιστές) .

  3. Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική, χωρίς την ίδια στιγμή να εξασφαλίζεται σύνδεση και τεχνολογικά μέσα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, δημιουργεί εκπαιδευτικές ανισότητες και παραβιάζει την κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

  4. Κρίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση και το υπ. Παιδείας να εξασφαλίσουν δωρεάν, σε όλους τους μαθητές αδιακρίτως, όλα τα προαπαιτούμενα ηλεκτρονικά μέσα (tablet, laptop, γρήγορο internet) για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη εκπαίδευση.

  5. Διεκδικούμε να εξασφαλιστεί ότι το σχολικό δίκτυο θα υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε να αλληλεπιδρούν τις πρωινές ώρες, που είναι και το παιδαγωγικά ορθό.

Έπειτα από τα παραπάνω, για την περίοδο που η σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε (ομόφωνα) (κατά πλειοψηφία) ότι:

  1. Θα σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας με κάθε μέσο, όπως το πράξαμε και στην περίοδο της καραντίνας την περασμένη άνοιξη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα κρίνει με παιδαγωγικό τρόπο πώς θα διαμορφωθεί το πλάνο της σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να κρατήσουμε ανοιχτή την παιδαγωγική σχέση και την εκπαιδευτική διαδικασία για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Κάθε Νηπιαγωγός ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα του τμήματός του/της καθώς επίσης και τις δυνατότητες των οικογενειών των μαθητών, μπορεί να επιλέξει όποιον τρόπο κρίνει πιο πρόσφορο, (π.χ. συνδυασμός σύγχρονης για ανακοινώσεις-επικοινωνία με γονείς και νήπια και ασύγχρονης με αποστολή υλικού και δραστηριοτήτων)
  2. Δεν θα προσμετρούνται οι απουσίες των νηπίων εφόσον δεν εξασφαλίζονται καθολικά τα τεχνολογικά μέσα.

(Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Προϊστάμενος/μένη της Σχολικής Μονάδας να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει πώς θα πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με το κλείσιμο του σχολείου.)