Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Συμπληρωματικό υλικό της ΔΟΕ για απεργία – αποχή

Συμπληρωματικό υλικό της ΔΟΕ για απεργία – αποχή

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος, αριθμός 15 Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1] Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως,

2] Το Ελληνικό Δημόσιο, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

******

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος [Δ.Ο.Ε.] στην από 15 Σεπτεμβρίου 2021 συνεδρίασή του, ανέλυσε το σύστημα αξιολόγησης, που προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού κατέληξε στην άποψη ότι:

  1. Οι διατάξεις των παραπάνω νομοθετημάτων κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και σε συνέχεια αντίστοιχων προσπαθειών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την επιβολή αντιδραστικής αξιολόγησης.

  2. Στην παρούσα συνθήκη και δη στην κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας, με εκπαιδευτικούς και μαθητές να διακατέχονται από την αγωνία για την ίδια τους τη ζωή, σε σχολεία που άνοιξαν δίχως να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της, η κυβέρνηση προχωρά, με το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, σε μια ακόμη απαράδεκτη και εχθρική, προς τους εκπαιδευτικούς, ενέργεια στο πλαίσιο εφαρμογής της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής ενάντια στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που, υπό συνθήκες πανδημίας, μάχονται για τη στήριξη των μαθητών, χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη από την πλευρά της. Η πολιτική της απαξίωσης του κράτους προς τη δημόσια εκπαίδευση, έχει αποτύχει διεθνώς όπου εφαρμόστηκε και έρχεται σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές έρευνες και τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου.

  3. Η χρήση του όρου ‘εξωτερική αξιολόγηση’ στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι δημόσιες αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφαρμογές, δίνουν τον τόνο μετάθεσης του έργου εκτός του πλαισίου της σχολικής μονάδας και οδηγούν στον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, πλήττοντας τελικά τη μαθησιακή διαδικασία.

  4. Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης αναλαμβάνει ρόλο εξωτερικού αξιολογητή της σχολικής μονάδας, με ‘όπλο’ του δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης.

  5. Σε κλίμα αυταρχισμού, ελέγχου, απαξίωσης των εκπαιδευτικών και του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων, το οποίο εδραιώνεται στις διατάξεις του ν. 4823/2021 ο οποίος θεσπίζει την ατομική αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί ενοχοποιούνται για ό,τι δεν λειτουργεί σωστά στην εκπαιδευτική διαδικασία με, προφανή, στόχο την αθώωση των αντιεκπαιδευτικών – αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης.

  6. Η ποσοτικοποίηση, τέλος, της αξιολογικής διαδικασίας (βαθμολογικές κλίμακες) πολύ εύκολα εργαλειοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών με βάση τους γενικότερους σχεδιασμούς της κυβέρνησης (σύνδεση με χρηματοδότηση, επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς η οποία θα δημιουργήσει ταξικούς διαχωρισμούς, μεταφορά, αρχικά, δομών του δημόσιου σχολείου στην τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.).

  7. Η καλλιέργεια κλίματος τρόμου και εκφοβισμού ενόψει των προβλεπόμενων με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 πειθαρχικών ποινών, δεν μπορεί να κάμψει τη βούληση των εκπαιδευτικών να υπερασπιστούν το δημόσιο σχολείο και τη συλλογική δράση,

αποφάσισε να ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ

από τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4692/2020, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τον ν. 4823/2021 και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 108906/ΓΔ4/ΦΕΚ 4189/10-9-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) και δη από τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης- αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω αναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο και προωθείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. αποτελούν τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται η απεργία – αποχή, ενώ, αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω απεργίας – αποχής αποτελούν η κατάργηση του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου του συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι μετά την παρέλευση τεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4692/2020, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τον ν. 4823/2021 και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 108906/ΓΔ4/ΦΕΚ 4189/10-9-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) και δη από τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης- αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω αναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο και προωθείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κηρύσσεται απεργία – αποχή όλων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Η πληρεξούσια Δικηγόρος