Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Κριτική στο νομοσχέδιο ανά άρθρο για ενημέρωση και αξιοποίηση

Αναλυτική κριτική για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Α’ ΚΑΙ Β’ ΜΕΡΟΣ

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εισαγωγικά: Το Μέρος Α’ και Β’ αναφέρεται στις δομές εκπαίδευσης και στα στελέχη εκπαίδευσης, με τον παραπλανητικό τίτλο «Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης», δίνοντας θετική χροιά στο περιεχόμενό τους. Πρόκειται για ένα οργανόγραμμα το οποίο βασίζεται στον προηγούμενο νόμο, 4547/18 (ΣΥΡΙΖΑ) γιατί κρατάει τις βασικές αρμοδιότητες σχεδόν ίδιες και ταυτόχρονα ιδρύει και νέες θέσεις δήθεν παιδαγωγικού – υποστηρικτικού χαρακτήρα, που ουσιαστικά θα παίζουν τον ρόλο του αξιολογητή. Ιδρύονται νέοι τύποι στελεχών αλλά και νέα όργανα. Από τις αρμοδιότητές τους είναι φανερό πως είναι πρακτικά αδύνατο να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό για βοήθεια και ενίσχυση.

Άρθρο 1 (Αντικείμενο του ν/σχ)

Άρθρο 2 (σκοπός του ν/σχ)

Άρθρο 3 (πεδίο εφαρμογής του ν/σχ)

Πεδίο αναφοράς του ν/σχ είναι η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Άρθρο 4 (Ορισμοί)

Ορίζονται οι ονομασίες των 31 στελεχών (α), του προσωπικού (β), των υπηρεσιών (εκπαιδευτική – διδακτική) και διάφορων ορισμών της Ειδικής Αγωγής (ΚΕΔΑΣΥ, εξειδίκευση ΕΑΕ, ενταξιακή εκπαίδευση, τύποι ΣΜΕΑΕ). Στα στελέχη εκπαίδευσης εμφανίζονται 2 νέοι τύποι στελεχών, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας (ένας για κάθε Περιφέρεια, δηλαδή σύνολο 13) και ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης (ένας για κάθε Διεύθυνση, δηλαδή σύνολο 116, για 58 Δ.Π.Ε. και 58 Δ.Δ.Ε.). Υπάρχει μετονομασία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε Συμβούλους Εκπαίδευσης. Καταργείται το ΠΕΚΕΣ και αντικαθίσταται με το Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών, και μια σειρά από αρμοδιότητες (σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων, κλπ.) περνάνε στον Περιφερειακό Επόπτη ή στον Επόπτη σε επίπεδο Δ/νσης.

Άρθρο 5 (Αποκεντρωμένες υπηρεσίες)

Ορίζονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Π.Ε. και της Δ.Ε. Στον προηγούμενο νόμο ορίζονταν ως «Περιφερειακές Υπηρεσίες». Στο παρόν ν/σχ οι Δ.Π.Ε, Δ.Δ.Ε και τα ΚΕΔΑΣΥ αναφέρονται ως ξεχωριστές υπηρεσίες, δεν περιλαμβάνονται στις Π.Δ.Ε. όπως στον 4547/18 (σχετίζεται πιθανά με τη λεγόμενη αποκέντρωση), αν και στην παράγραφο 3 αναφέρεται πως υπάγονται κανονικά στις ΠΔΕ (όπως και πριν).

Άρθρο 6 (Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας)

Ορισμός και καθήκοντα Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Νέα θέση στελέχους. Ένας ανά Π.Δ.Ε. (13 σύνολο). Η θέση καταλαμβάνεται από Σύμβουλο Εκπαίδευσης (αλλά όχι από Σύμβουλο Εκπαίδευσης μελών ΕΕΠ – άρθρο 36).

Στα καθήκοντά του προβλέπεται η εποπτεία και ο συντονισμός σε επίπεδο Π.Δ.Ε. των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΠΕΑ. Δηλαδή να παρακολουθεί και να ευθυγραμμίζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ τους παραπάνω υφισταμένους του. Η αξιολόγηση αποτελεί το βασικό καθήκον αφού από όλες τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται, το εδάφιο στ είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει και καθήκοντα πειθαρχικού προϊσταμένου. Επιπλέον είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών, ΠΕ.Σ.ΕΠ. (νέο – άρθρο 5). Τέλος, συντάσσει ανά έτος αξιολογικές εκθέσεις (προγραμματισμός – αποτίμηση) οι οποίες είναι προσβάσιμες μόνο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον ΓΓ του ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ (παρ.5). Υπηρεσιακά υπεύθυνό του είναι το ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ.

Άρθρο 7 (Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών – ΠΕ.Σ.ΕΠ.])

Ιδρύεται «Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών» (ΠΕ.Σ.ΕΠ.), πέρα δηλαδή από την ευθύνη ως πρόσωπο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας ή των Εποπτών Ποιότητας, ιδρύεται και συλλογικό όργανο το οποίο έχει ως αποστολή τη μεταφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής όχι μόνο στους άμεσα υφιστάμενους, αλλά και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική πυραμίδα (παρ.3/α και β). Πρόκειται για άλλη μια απόδειξη ότι ο εκπαιδευτικός θα είναι κυκλωμένος από παντού για να μη ξεφεύγει ρούπι από τις κατευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 8 (Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης)

Την αντίστοιχη ευθύνη σε επίπεδο Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. έχει ο «Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης», νέος ρόλος και αυτός. Συνολικά πρόκειται για 58+58 Συμβούλους Εκπαίδευσης που θα αναλάβουν καθήκοντα Επόπτη Ποιότητας. Διοικητικά υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως προς το έργο τους εποπτεύονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας. Έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, σε επίπεδο Διεύθυνσης, δηλαδή τον συντονισμό και την εποπτεία των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Υπευθύνων Δραστηριοτήτων της Δ/νσης και των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Οι εκθέσεις που συντάσσουν είναι 3μηνιαίες, για προγραμματισμό και αποτίμηση, και είναι και αυτές προσβάσιμες μόνο από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Περιφερειακό Επόπτη και το ΙΕΠ. Στην παρ7. αναφέρεται και το συλλογικό σώμα σε επίπεδο Δ/νσης, το Σώμα Συμβούλων της Εκπαίδευσης, που αποτελείται από τον Επόπτη Ποιότητας (ως πρόεδρος), τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την αποτίμηση με τουλάχιστον μηνιαία συνεδρίαση.

Άρθρο 9 (Κοινή συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης)

Προβλέπεται επιπλέον κοινή συνεδρίαση των Εποπτών Ποιότητας και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο (άρθρο 9).

Άρθρο 10 (Σύμβουλοι Εκπαίδευσης)

Αναφέρεται ο αριθμός των Συμβούλων Εκπαίδευσης καθώς και οι κατανομές τους. Εδώ γίνεται ξεκάθαρος ο εμπαιγμός του ΥΠΑΙΘ για τη δήθεν ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών από τους Συμβούλους. Οι θέσεις που συνιστώνται είναι 800. Από αυτές αφαιρούμε τους 13 Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας, 116 Επόπτες Ποιότητας σε επίπεδο Δ/σης και μένουν 671 για να «υποστηρίξουν» το έργο 170.000 περίπου εκπαιδευτικών. Πχ. για του ΠΕ70, αντιστοιχεί ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης για περίπου 200 εκπαιδευτικούς (42.00 μόνιμοι και 5.000 αναπληρωτές), και η αναλογία θα είναι μεγαλύτερη γιατί από τους 240 κάποιοι θα γίνουν Επόπτες Ποιότητας κλπ.

Ξεχωρίζουμε στο σημείο αυτό τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Άρθρα 10 – 15, 51 – 53 & 157)

Εισαγωγικά: Το νομοσχέδιο πατάει στον νόμο ΣΥΡΙΖΑ 4547/2018, διατηρεί τις βασικές παρεμβάσεις και αλλαγές που έκανε στον τομέα της ειδικής αγωγής, προεκτείνοντας και τροποποιώντας το ώστε να το προσαρμόσει στο πνεύμα και τις επιδιώξεις του υπόλοιπου νόμου, στις βασικές κατευθύνσεις που αφορούν κυρίως στην αξιολόγηση, τον ασφυκτικότερο και αυταρχικότερο διοικητικό έλεγχο, με ταυτόχρονη αξιολόγηση όλων των ειδικοτήτων επιστημονικού, βοηθητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με τους συνολικότερους όρους.

Διατηρεί όλες τις αλλαγές στη λειτουργία, τις αρμοδιότητες που αφορούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και το σοβαρά αρνητικό στοιχείο που προκύπτει είναι η εμπλοκή των γονέων, με σημαντικές αρμοδιότητες τόσο στη συναίνεσή τους, που ορίζεται ως υποχρεωτικής για να ξεκινήσει η διαδικασία, όσο και στην τελική γνωμοδότηση. Η πρόβλεψη αυτή, επειδή στερείται επιστημονικότητας, μάλλον διαμορφώνει προϋποθέσεις συμμαχίας με αυτό το τμήμα, στο γενικό πνεύμα του νόμου, που εμπλέκει ενεργά τους γονείς σε κάθε ουσιαστική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 11 (σκοποί και αρμοδιότητες του ΚΕΔΑΣΥ)

Αφαιρείται ο επαγγελματικός προσανατολισμός από τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ, που ίσχυε από τον ν. 4547/2018 για τα ΚΕΔΥ.

Στην παρ. 8 εδάφιο αα), αναβαθμίζεται η παρέμβαση, η άποψη των γονέων, ως υποχρεωτική για να ξεκινήσει η διαδικασία της ΕΔΥ με το παιδί στο σχολείο, και εφόσον δε συμφωνεί, μόνο σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις (δε διευκρινίζει σε ποιες), προβλέπεται ότι μπορεί να παρέμβει η ΕΔΥ προς το ΚΕΔΑΣΥ για να ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης κ.τ.λ.

Στο ίδιο άρθρο παρ. 9 διατηρείται η ρύθμιση 4547/2018 που έθετε προαπαιτούμενα για να φτάσει κάποιος στα ΚΕΔΥ και να ζητήσει αξιολόγηση με την ευθύνη να βαραίνει το σχολείο και τον σύλλογο διδασκόντων (παρεμπιπτόντως η γνωμάτευση υποβιβάστηκε στον νόμο ΣΥΡΙΖΑ και εξαφανίζεται τώρα, κάτι που ίσως να σχετίζεται με τους επιστημονικούς όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διενέργεια γνωματεύσεων – για παράδειγμα ύπαρξη παιδονευρολόγου- γι’ αυτό την απαλείφουν εντελώς, αφού δεν την εξασφαλίζουν). Διατηρείται αυτή η ρύθμιση ως εξής: “ τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα”.

Άρθρο 12 (Παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ)

Καινούργιο στοιχείο που διαπνέει όλο τον νόμο είναι η αυστηροποίηση των όρων λειτουργίας και αποτελεσμάτων, με διοικητική αναφορά, με τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ, εφαρμόζοντας διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του κώδικα διοικητικής λειτουργίας. Η επιτροπή που θα ελέγχει τα ΚΕΔΑΣΥ θα συγκροτείται σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ στο τέλος του σχολικού έτους η αποτίμηση θα γίνεται με αυστηρούς ποσοτικούς δείκτες, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων, τις αξιολογήσεις που τελικά δόθηκαν, το σύνολο των παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες κ.τ.λ. Εντάσσεται στο γενικό πνεύμα του νόμου που επιχειρεί με τον βούρδουλα την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στις διαχρονικές κυβερνητικές πολιτικές, προσπαθώντας να μεταφέρει τις ευθύνες «προς τα κάτω».

Άρθρο 13 (Περιοχές αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ)

Ορίζει τις περιοχές που θα λειτουργούν ΚΕΔΑΣΥ. Είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν και σήμερα.

Άρθρο 14 (Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης)

Στον νόμο 4547/2018 προβλεπόνταν ως όργανο διοίκησης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού μαζί με τον Προϊστάμενο. Τώρα, συγκεντρώνονται οι διοικητικές αρμοδιότητες μόνο στον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, ενώ η Ολομέλεια (Προϊστάμενος και το σύνολο των εργαζομένων) έχει την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη. Σε σχέση με την αξιολόγηση του έργου δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή οι εκθέσεις αποτίμησης αντί να υποβάλλονται στο ΠΕΚΕΣ, υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ στην Περιφέρεια.

Άρθρο 15 (Στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ)

Ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε τη σύσταση 1189 θέσεων για όλο το προσωπικό και ο τωρινός προβλέπει 1120 θέσεις. Η μείωση αφορά στην μεταφορά των 140 θέσεων επαγγελματικού προσανατολισμού. Κατά τα άλλα παραμένουν σχεδόν ίδιες οι θέσεις ΕΕΠ (λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.τ.λ.)

Άρθρο 16 (Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης)

Άρθρο 17 (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης)

Με την παρ.4 συστείνονται 1100 θέσεων για την στελέχωση των ΕΔΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Στήριξης), που κατανέμονται σε 550 θέσεις ψυχολόγων και 550 θέσεις κοινωνικών λειτουργών. Αναγκαίες ειδικότητες, πάγιο αίτημα του κινήματος, αναντίστοιχο με τις ανάγκες που υπάρχουν και φυσικά με ζητούμενο τη μόνιμη σχέση εργασίας όλων αυτών.

Η παρ.7 αναφέρεται σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΔΥ, γονέων και σχολικής μονάδας ( μάλλον αφορά στα επιστημονικά πρωτόκολλα εχεμύθειας κ.ο.κ.)

Άρθρο 53 (Διαγνωστικοί και αξιολογικοί φορείς)

 • παρ. 4 Διατηρεί τη μείωση του αριθμού των μελών και την αποδυνάμωση των ειδικοτήτων του νόμου 4547/2018, που τροποποίησε τον νόμο 3699/2008 προς το χειρότερο, αφού προβλεπόταν 5 μελής επιστημονική επιτροπή και τη μετέτρεψε σε τριμελή, ενώ την αναγκαία ειδικότητα του παιδονευρολόγου (άσχετα εάν έτσι κι αλλιώς ήταν ελάχιστοι), για πιο βαριές αναπτυξιακές διαταραχές, την κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την επανέφερε η ΝΔ, αναγκάζοντας τους γονείς, για να πάρουν την αναγκαία γνωμάτευση, να τρέχουν είτε σε δημόσιους φορείς, με πολύμηνη αναμονή, είτε σε ιδιωτικούς πληρώνοντας αδρά.

 • παρ. 6 Θετική πρόβλεψη η προθεσμία για την έκδοση των αξιολογήσεων, έως 60 μέρες μετά την αίτηση στο ΚΕΔΑΣΥ. Βέβαια, εάν δε συνοδευτεί από την αναγκαία στελέχωση, θα «διαλύσουν» το προσληφθέν προσωπικό, ελλιπές σε πολλές περιπτώσεις, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Θεσμοθετούν, ταυτόχρονα, με την επιτροπή ελέγχου τον αριθμό, την ταχύτητα έκδοσης των αξιολογήσεων. Δρομολογείται η εντατικοποίηση της δουλειάς, σε βάρος εργαζομένων και ποιότητας της αξιολόγησης;

Άρθρο 54 (Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)

Με την παρ. 3 οι γονείς “θεσμοθετούνται” ως ισότιμοι επιστημονικοί συνομιλητές (θέλει να χαϊδέψει αυτιά; να κάνει συμμαχία με αυτό το τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας;) : «Η άποψη των γονέων ή κηδεμόνων λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη στην τελική διαμόρφωση του Εξατομικευμένου Προγράμματος και για την τελική αξιολογική έκθεση»!! Ενώ οι λεπτομέρειες συνεργασίας και πρωτοκόλλου συνεργασίας θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

Ο.π.παρ.4. Προσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα τα στάδια παρέμβασης με την ευθύνη να βαραίνει τον σύλλογο διδασκόντων, που θα παρεμβαίνει με εξατομικευμένα προγράμματα με την καθοδήγηση της ΕΔΥ, του ΚΕΔΑΣΥ, και εφόσον αποτύχουν αυτά θα παραπέμπεται στο ΚΕΔΑΣΥ για διεπιστημονική αξιολόγηση. Έτσι, διατηρεί τον 4547/2018 που θέτει εμπόδια και καθυστερήσεις σε αυτό που έπρεπε να είναι αρχικό στάδιο, γενικό, υποχρεωτικό για τους μαθητές στους οποίους εντοπίζονται δυσκολίες και προβλήματα. Παραμένει η περίοδος πειραματισμού με την ευθύνη να βαραίνει τον Σύλλογο Διδασκόντων και μόνο εφόσον αποτύχουν τα μοντέλα παρέμβασης θα επιστρατεύεται το όπλο της διεπιστημονικής διερεύνησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 55 ( Παράταση φοίτησης μαθητών)

Άρθρο 204 (Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Αν και εντοπίζεται η ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση με προγράμματα εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, στην αμέσως επόμενη παράγραφο θέτει ως προαπαιτούμενο για να κάνει κάποιος γονέας αίτηση στο ΚΕΔΑΣΥ την ύπαρξη της ιατρικής γνωμάτευσης, δηλαδή περιορίζει τη δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης σε συγκεκριμένη ομάδα παιδιών με πιο βαριές αναπηρίες, κλείνοντας τη ροή προς το ΚΕΔΑΣΥ, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ένα περιορισμένο αριθμό παιδιών και οικογενειών, που με δική τους ευθύνη έχουν περάσει το σκόπελο της αναμονής ή της πληρωμής για μια ιατρική γνωμάτευση. Εκτός αυτών, επί της ουσίας η ηλικία των τεσσάρων ετών, με επιστημονικούς όρους δεν μπορεί να θεωρείται πρώιμη παρέμβαση, αλλά μόνο σε σχέση με τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, και την πρώιμη έναρξή του από την πόρτα του νηπιαγωγείου, που είναι το κατώφλι του.

Άρθρο 18 (Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία)

Τα Κ.Ε.Α. μετονομάζονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ουσιαστικά η αποστολή τους παραμένει ίδια, αλλάζει το γεγονός ότι την ευθύνη ή τη συνεργασία για προγράμματα την έχει ο Επόπτης (είτε της Περιφέρειας είτε τη Δ/νσης) αντί για το ΠΕΚΕΣ (καταργείται). Πιθανά να προκύψουν αλλαγές στο περιεχόμενο των προγραμμάτων μιας και απαλείφεται ο τρόπος προσέγγισης των ζητημάτων (ολιστικός τρόπος με τον 4547/18). Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί τον ιμάντα μεταφοράς και εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση της βασική γραμμής της Ε.Ε. περί προστασίας του περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης, προετοιμάζοντας πολύμορφα τη νέα γενιά να αποδέχεται και να στρατεύεται πιο ενεργά στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, στα πλαίσια των τεράστιων ανταγωνισμών που διεξάγονται σε αυτά τα πεδία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αυτές οι δομές χρηματοδοτούνται αναλόγως.

Άρθρο 19 (Στελέχωση ΚΕΠΕΑ)

Για την οργάνωσή τους μειώνεται ο αριθμός προσωπικού της Παιδαγωγικής Ομάδας (από 5-9 άτομα σε 4-6) και αυξάνεται κατά ένα έτος η απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (από 7 σε 8). Επιπλέον στη συγκρότησή τους προτεραιότητα παίρνουν οι ΠΕ04 (Βιολόγοι). Αρμόδιο συλλογικό όργανο για τον συντονισμό σε επίπεδο Περιφέρειας είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή που συγκροτείται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας, τους Επόπτες Ποιότητας των Δ/νσεων, τους Προϊσταμένους των ΚΕΠΕΑ και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπ/σης των Δ/νσεων. Η επιτροπή μόνο συμβουλευτική δε θα είναι, αφού θα κατευθύνει στο τι δράσεις θα εκπονεί το ΚΕΠΕΑ (με έμφαση στην επιλογή των θεματικών) και θα εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό! Προβλέπεται πλέον ότι θα μπορούν τα ΚΕΠΕΑ να εκπονούν προγράμματα τα οποία να χρηματοδοτούνται εν μέρη ή εξ ολοκλήρου από την ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς (γενικά και αόριστα).

Άρθρα 20 έως 22 (Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φ.Α. και Αθλητισμού, ΕΚΦΕ)

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ. Αυξάνεται κατά ένα έτος η απόσπασή τους (από 3 σε 4). Αυξάνεται η διδακτική προϋπηρεσία από 5 σε 8 έτη και την εποπτεία θα έχει αντί για το ΠΕΚΕΣ ο Επόπτης Ποιότητας σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου (αντίστοιχα ΠΕ86, ΠΕ11, ΠΕ04) σε επίπεδο Δ/νσης.

Άρθρα 23 έως 27 (Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχ. Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Επανασύσταση Υπευθύνων για τις Σχολικές Δραστηριότητες, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (καταργημένες θέσεις από τον 4547/18). Ισχύουν τα παραπάνω για τη θητεία και την προϋπηρεσία και την ευθύνη έχει εξ ολοκλήρου ο Επόπτης Ποιότητας, εκτός του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας (μαζί με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ 87 – Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας). Η επανασύσταση των θέσεων πέρα από το γεγονός ότι αυξάνει τον αριθμό στελεχών και υπευθύνων πέριξ των Δ/νσεων Εκπαίδευσης, σχετίζεται άμεσα και με την προώθηση των λεγόμενων δεξιοτήτων, που εντάσσονται κανονικά μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Άρθρο 28 (Μισθολογικές Διατάξεις)

Υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει πουθενά μείωση στο επίδομα θέσης ευθύνης. Στη χειρότερη περίπτωση παραμένει σταθερό (βέβαια αυξάνεται ο φόρτος δουλειάς και τα καθήκοντα).

Οι αλλαγές είναι οι εξής: Συστήνονται νέες θέσεις του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας με 600€ και του Επόπτη Ποιότητας σε επίπεδο Δ/νσης με 500€ (αν κάναμε αντιστοίχιση με τον οργανωτικό συντονιστή του ΠΕΚΕΣ ήταν 450€).

Διευθυντές Λυκείων κλπ. από 300€ και 350€ για τα μεγάλα σχολεία, τώρα 330€ και 385€

Προϊστάμενοι Εκπ/κών θεμάτων από 290€ στα 300€

Διευθυντές Γυμνασίων και Δημοτικών κλπ. από 250€ και 300€ για τα μεγάλα σχολεία, τώρα 275€ και 330€

Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων και νηπιαγωγείων από 100€ σε 150€ (η μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις θέσεις).

Άρθρο 29 (εξουσιοδοτικές διατάξεις)

Συμπερασματικά, καταργείται το ΠΕΚΕΣ, ιδρύονται οι Επόπτες Ποιότητας, παραμένει η συλλογική ευθύνη οργάνων για την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό, κλπ. (δεν υφίσταται η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για μονοπρόσωπα όργανα), το υποστηρικτικό έργο θα είναι μηδαμινό έως ανύπαρκτο λόγω της κυρίαρχης ευθύνης για την αξιολόγηση (συνεδριάσεις, εκθέσεις, κλπ.) αλλά και της τεράστιας αναλογίας συμβούλων/εκπαιδευτικών, πιθανά η όποια επιμόρφωση θα γίνεται εξ αποστάσεως από πλατφόρμες. Κλείνουν όλα τα κενά που υπήρχαν ανάμεσα στο Υπουργείο (που νομοθετεί) και στους εκπαιδευτικούς της τάξης (που υλοποιούν) – ένα από τα βασικά πορίσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το εκπ/κό σύστημα στην Ελλάδα το 2010. Ασφυκτικό οργανόγραμμα με τον εκπαιδευτικό να μην μπορεί να ξεφύγει.

Άρθρο 30 (Πίνακες επιλογής στελεχών)

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι πίνακες για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης. Προβλέπονται εκπαιδευτικοί αλλά και μέλη ΕΕΠ. Υπάρχουν 2 κατηγορίες στελεχών. Η πρώτη, που γίνεται από Συμβούλια Επιλογής αφορά:

 • Περιφερειακούς Δ/ντες

 • Δ/ντες Διευθύνσεών Εκπ/σης

 • Σύμβουλοι Εκπ/σης

 • Πρ/νοι ΚΕΔΑΣΥ

 • Δ/ντες ν/γ και ειδικών

 • Δ/ντες σχολείων και ειδικών

 • Δ/ντες Ε.Κ.

 • Δ/ντες Πειραματικών και Πρότυπων

 • Πρ/νοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Η δεύτερη, που δε γίνονται από Συμβούλια Επιλογής, αφορά:

 • Περιφερειακούς Επόπτες

 • Επόπτες Ποιότητας

 • Πρ/νοι ΚΕΠΕΑ

 • Πρ/νοι ν/γ και Δημοτικών (και ειδικών)

 • Πρ/νοι πρότυπων και πειραματικών

 • Υποδ/ντων σχολείων, Ε.Κ., ΣΜΕΑΕ

 • Πρ/νοι γραφείου Μειονοτικής Εκπ/σης

Αντίστοιχη πρόβλεψη είχε και ο νόμος 4547/18 του ΣΥΡΙΖΑ.

Άρθρο 31 (Προϋποθέσεις στη διαδικασία επιλογής)

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των θέσεων στελέχους εκπαίδευσης. Γενικά έχουμε:

ΝΔ

ν. 4547/18

 1. Διδακτική υπηρεσία 8 τουλάχιστον χρόνια. Αν αφορά συγκεκριμένη βαθμίδα τότε τα 4 χρόνια πρέπει να έχουν υπηρετηθεί στην οικεία βαθμίδα

 2. Πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ Α’ Επιπέδου. Για τους ΠΕ86 τεκμαίρεται η απόδειξη γνώσης ΤΠΕ.

 • Μόνο πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ

Για τους Περιφερειακούς Δ/ντες και τους Δ/ντες Εκπαίδευσης:

ΝΔ

ν. 4547/18

 • 15 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία

 • Άσκηση καθηκόντων 4 έτη για περιφερειακούς και 2 για δ/ντες εκπ/σης, όπως επίσης και σε άλλες παλιότερες θέσεις (Συντονιστές ΠΕΚΕΣ, Σχ. Σύμβουλος κλπ.)

 • 12 χρόνια τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, με άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης:

ΝΔ

ν. 4547/18

 • 15 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία οικείων κλάδων

 • Γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2

Σύμβουλοι ΕΕΠ επιλέγονται μέλη ΕΕΠ και αντίστοιχα Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση

 • 12 χρόνια τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, με άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη

 • Γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2

Αντίστοιχα για τα μέλη ΕΕΠ και αντίστοιχα Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση

Πρ/νοι ΚΕΔΑΣΥ:

ΝΔ

ν. 4547/18

15ετή εκπ/κη προϋπηρεσία και 3ετή υπηρεσία σε ΚΕΔΑΣΥ των κλάδων που προβλέπονται στο άρθρο 15

12ετή εκπ/κη προϋπηρεσία με 10ετή διδακτικά καθήκοντα των αντίστοιχων κλάδων

Προϊστάμενοι ΚΕΠΕΑ:

Αντίστοιχα στο ν/σ πρέπει να έχουν 12ετή εκπ/κη προϋπηρεσία ενώ στον 4547/18 10ετή.

Διευθυντές σχολείων:

ΝΔ

ν. 4547/18

 • 12ετή εκπ/κη προϋπηρεσία

 • Για ΣΜΑΕ και ΕΕΠ με 12 έτη εκπ/κης προϋπηρεσίας

Ειδικότερα:

 • Στα Δημοτικά μπορούν να επιλεγούν όλες οι ειδικότητες

 • Ν/Γ: ΠΕ60

 • Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ: ΠΕ01 έως ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ78 έως ΠΕ91

 • Ε.Κ.: ΠΕ80 έως ΠΕ90

 • ΣΜΕΑΕ: με εξειδίκευση στην Ε.Α. και μέλη ΕΕΠ

  • Δημοτικά: όλες οι ειδικότητες

  • Ν/Γ: ΠΕ60 με προσόντα διορισμού σε ΣΜΕΑΕ αλλά και 4 χρόνια διδακτική υπηρεσία σε ν/γ ΕΑΕ

  • β/θμια: αντίστοιχες ειδικότητες με της γενικής με προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, μέλη ΕΕΠ. 4 χρόνια διδακτική προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ

  • Κωφών κλπ: Νοηματική, Braille ή αν δεν υπάρχουν 4 έτη στο αντίστοιχο σχολείο

 • Διαπολιτισμική: γνώση ξένης γλώσσας (Β2) κατά προτίμηση της πλειονότητας των μαθητών

 • Πειραματικά – Πρότυπα: όπως και της γενικής, αλλά και 12 τουλάχιστον μήνες (από τα 4 έτη στην οικεία βαθμίδα) σε Πρότυπο ή Πειραματικό με οργανική θέση ή με θετικά αξιολογημένη θητεία και κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Η διαφορά στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα έτη προϋπηρεσίας

Προϊστάμενοι 2θέσιων, 3θέσιων και ν/γ:

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στο αντίστοιχο σχολείο. Αντίστοιχη διάταξη προβλέπονταν και στον 4547/18.

Υποδιευθυντές:

Όμοια το άρθρο αυτό είναι ίδιο με το αντίστοιχο του 4547/18. Επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στο αντίστοιχο σχολείο και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα.

Προϊστάμενοι Εκπ/κων Θεμάτων:

Με 12ετή εκπ/κη προϋπηρεσία. Στον νόμο 4547/18 με 10ετή.

Στην παράγραφο 11 του άρθρου αυτού πέραν των λοιπών αποκλεισμών για θέση στελέχους εκπαίδευσης (πειθαρχικές ποινές κλπ.) εισάγεται η τροπολογία Γεροβασίλη. Δηλαδή τόσο οι αξιολογητές όσο και οι αξιολογούμενοι, αν δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση της αξιολόγησης δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι, ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για τα επόμενα 8 έτη από τη στιγμή που δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωση της αξιολόγησης.

Άρθρο 32 (Κριτήρια επιλογής)

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. Για την πρώτη κατηγορία τα κριτήρια είναι:

 • Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση

 • Διδακτική συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία

 • Αξιολόγηση

 • Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου

Για τη δεύτερη κατηγορία τα κριτήρια είναι:

 • Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση

 • Διδακτική συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία

 • Ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να έχει συνεργατική διάθεση, να επιλύει προβλήματα,

 • Η συγκρότηση του υποψηφίου κλπ.

Υποβάλλεται φάκελος υποψηφιότητας για την αξιολόγηση των κριτηρίων.

Στον νόμο 4547/18 υπάρχουν ακριβώς οι ίδιες προβλέψεις. Δεν υπάρχει σαν κριτήριο αυτό της αξιολόγησης.

Άρθρο 33 (Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής)

Σε αυτό το άρθρο έχουμε την αποτίμηση των κριτηρίων για Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ.

ΝΔ (100 μονάδες)

ν. 4547/18 (45 μονάδες)

Επιστημονική – Παιδαγωγική συγκρότηση

(Υπάρχει αναλογία στους δυο νόμους σε αυτό το κριτήριο αλλά και στα υποκριτήρια)

28 μονάδες ή 28%

17 μονάδες ή 37,8%

Τίτλοι σπουδών: 13 μον.

Τίτλοι σπουδών: 9 μον.

Επιμόρφωση: 4 μον.

Επιμόρφωση: 1 μον.

Γνώση ξένης γλώσσας: 4 μον.

Γνώση ξένης γλώσσας: 1,5 μον.

Συγγραφικό έργο: 5 μον.

Συγγραφικό έργο: 2,5 μον.

Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ: 2 μον.

Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ: 1 μον.

Διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία

27 μονάδες ή 27%

14 μονάδες ή 31,1%

Διδακτική υπηρεσία: 9 μον.

Η μοριοδότηση για άσκηση διδακτικών καθηκόντων έχει «κόφτη» στα 9 μόρια δηλαδή 9 έτη! Μοριοδοτείται η θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Διδακτική υπηρεσία: 10 μον.

Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη

Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του ΥΠΑΙΘ: 5 μον.

Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 4 μον.

Μοριοδοτείται, μέχρι και 2 μόρια, η συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+ κτλ και σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη

Συμβουλευτικό/καθοδηγητικό έργο: 2 μον.

Μοριοδοτείται η θητεία Περιφ. Επόπτη, Επόπτη Ποιότητας, Συμβούλου, Οργανωτικού Συντονιστή, Συντονιστή, Σχολικού συμβούλου κλπ.

Υπάρχει αντίστοιχη μοριοδότηση με 2 μονάδες

Διοικητική/υποστηρικτική εμπειρία: 12 μον.

Διοικητική εμπειρία: 4

Αξιολόγηση

25 μονάδες ή 25%

Το ¼ της μοριοδότησης του υποψηφίου θα προκύπτει από την απόδοσή του στη διαδικασία της αξιολόγησης, που ο ίδιος ο νόμος Κεραμέως εισάγει.

Επίσης, από τη διαδικασία επιλογής θα αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έλαβαν σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης τους χαρακτηρισμούς «εξαιρετικά» ή «πολύ καλά» ή «ικανοποιητικά».

Δεν υπάρχει αντίστοιχο κριτήριο

Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου

Συνέντευξη (μαγνητοφωνημένη)

20 μονάδες ή 20%

14 μονάδες ή 31,1%

Εισάγεται τράπεζα θεμάτων από την ΑΔΙΠΔΕ και το ΙΕΠ. Δίνεται στον υποψήφιο τυχαία μελέτη περίπτωσης που καλείται να πραγματευτεί.

Συνεκτιμάται ο φάκελος του υποψηφίου.

Ποσοτικοποιούνται η συγκρότηση σκέψης και λόγου (5μ), η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας (5μ), η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα κλπ. (10μ).

Περιγράφεται πιο αφηρημένα η διαδικασία της συνέντευξης στους ίδιους όμως άξονες.

Άρθρα 34 & 35 (Αποτίμηση κριτηρίων Συμβούλων)

Η ίδια λογική και μικρές επιμέρους διαφοροποιήσεις ως προς τη μοριόδοτηση των επιμέρους κριτήριων εφαρμόζεται και για αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (αρ.30), Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων (αρ. 33).

Για τους Διευθυντές των σχολείων και τους Προϊσταμένους των εκπ/κων θεμάτων η συνέντευξη δεν περιλαμβάνει τράπεζα θεμάτων, όμως εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και στον σχεδιασμό του έργου του αν εκλεγεί.

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση των κριτηρίων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες στον προηγούμενο νόμο.

Άρθρο 36 (αποτίμηση συγγραφικού έργου)

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψήφιων στελεχών. Αυτές είναι 3μελής επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα και αποτελούνται από συμβούλους Α’ του ΙΕΠ ή επιστημονικούς συμβούλους του ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 37 (Συμβούλια Επιλογής)

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης. Αποτελούνται από 5 μέλη και η θητεία τους είναι 4ετής. Από τα νέα Συμβούλια Επιλογής εξοβελίζονται όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και ιδιαίτερα οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ιδιαίτερα στα Τοπικά Συμβούλια, τα διευρυμένα ΠΥΣΔΕ/ΠΕ θα αντικατασταθούν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Επόπτες και τους Συμβούλους.

Συγκεκριμένα:

ΝΔ

ν. 4547/18

Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής

Περιφερειακοί Διευθυντές

Περιφερειακοί Διευθυντές

Διευθυντές εκπαίδευσης

 • 1 μέλος ΑΣΕΠ

 • 3 μέλη ΔΕΠ

 • 1 προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης του ΥΠΑΙΘ

 • 1 μέλος ΑΣΕΠ

 • 2 μέλη ΔΕΠ

 • 1 μέλος ΕΚΔΔΑ

 • 1 προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης του ΥΠΑΙΘ

 • 2 (για δ/ντες εκπ/σης ΚΥΣΔΕ/ΠΕ) ή 4 αιρετοί (για περιφερειακούς ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ)

Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής

4 Περιφερειακά Συμβούλια για όλες τις Δ/νσεις της χώρας (3 με έδρα την Αθήνα και 1 τη Θεσ/νίκη)

Διευθυντές Εκπαίδευσης

 • 1 μέλος ΑΣΕΠ

 • 3 μέλη ΔΕΠ

 • 1 προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης του ΥΠΑΙΘ

Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής

6 Περιφερειακά Συμβούλια
(3 για την α/θμια και 3 για την β/θμια)

Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής

Σε κάθε περιφέρεια

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ

 • 3 μέλη ΔΕΠ

 • 1 Περιφερειακό Δ/ντή (ανάλογα με την Περιφέρεια του Συμβουλίου) ή 1 μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ

 • 1 Δ/ντη α/θμιας ή β/θμιας κατά περίπτωση ή 1 επιστημονικό σύμβουλο ΥΠΑΙΘ ή 1 εκπρόσωπο ΕΚΔΔΑ

Στις κοινές ειδικότητες συμμετέχει επιπλέον και 1 δ/ντης εκπ/σης της έτερης βαθμίδας

 • Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης

 • 2 μέλη Δ.Ε.Π

 • 1 Δ/ντή α/θμιας ή β/θμιας εκπ/σης (αναλόγως τις ειδικότητες)

 • 1 Δ/ντη σχολείου α/θμιας ή β/θμιας (αναλόγως τις ειδικότητες)

 • 2 αιρετοί εκπρόσωποι σε ΑΠΥΣΔΕ/ΠΕ

Στις κοινές ειδικότητες και για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία η σύνθεση γίνεται 11μελής (όλα τα μέλη από α/θμια και β/θμια)

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής

Σε κάθε Δ/νση α/θμιας και β/θμιας

Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ

Διευθυντές Σχολείων

Πρ/νοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Πρ/νοι Σχολικών μονάδων

Υποδιευθυντές Σχολείων, Ε.Κ. υπεύθυνων Τομέα (ύστερα από πρόταση του Δ/ντη του σχολείου ή του Ε.Κ.)

Διευθυντές Σχολείων

Πρ/νοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Πρ/νοι Σχολικών μονάδων

Υποδιευθυντές Σχολείων, Ε.Κ. Υπεύθυνων Τομέα

 • 1 Δ/ντής Εκπ/σης

 • 1 Επόπτης Ποιότητας

 • 1 Σύμβουλος Α/θμιας ή Β/θμιας κατά περίπτωση

 • 2 εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον 15ετή εκπ/κη υπηρεσία και αυξημένη διοικητική εμπειρία (!)

Ο Σύμβουλος και οι 2 εκπαιδευτικοί επιλέγονται από τον Περιφερειακό Δ/ντη.

Για τα Πρότυπα και Πειραματικά η επιλογή γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών (ΠΕΠΠΣ)

 • ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ

 • 1 Συντονιστής κατά περίπτωση

 • 1 Εκπαιδευτικός με 15ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία

Οι προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων και οι προϊστάμενοι ΚΕΑ ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

Άρθρο 38 (Επιλογή Εποπτών Ποιότητας)

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η επιλογή των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας, Εποπτών Ποιότητας, των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειακός Επόπτης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Σύμβουλοι εκπαίδευσης των μελών ΕΕΠ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Η πρόταση για τη στελέχωση της θέσης γίνεται ύστερα από την υποβολή βιογραφικού και συνέντευξης των υποψηφίων από το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής.

Μπορούν να συμμετέχουν ως 2 υποψήφιοι από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

Αντίστοιχα οι Επόπτες Ποιότητας ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Προτείνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και συμμετέχουν έως 4 υποψήφιοι. Σύμβουλοι εκπαίδευσης των μελών ΕΕΠ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Οι προϊστάμενοι των ΚΕΠΕΑ ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην επιλογή των προϊσταμένων συμμετέχουν ως κοινό όργανο και τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής.

Ο προϊστάμενος Γραφείου Μειονοτικής ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής που έχει αρμοδιότητα την συγκεκριμένη περιφέρεια (ΑΜΘ).

Στον προηγούμενο νόμο 4547/18 οι οργανωτικοί συντονιστές ορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από πρόσκλησή του για εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της αντίστοιχης περιφέρειας.

Άρθρο 39 (προκήρυξη)

Το άρθρο 39 αφορά στην προκήρυξη και την υποβολή των αιτήσεων για τις θέσεις στελεχών εκπαίδευσης και είναι αντιγραφή από τον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ με τις κατάλληλες τροποποιήσεις.

Άρθρο 40 (αξιολογικοί πίνακες)

Όμοια και σε αυτό το άρθρο. Αφορά στην διαδικασία κατάρτισης αξιολογικών πινάκων επιλογής.

Άρθρο 41 (τοποθέτηση στελεχών)

Το άρθρο αυτό αφορά τη διαδικασία τοποθέτησης των στελεχών εκπαίδευσης. Αντίστοιχες προβλέψεις είχε και ο προηγούμενος νόμος

Άρθρο 42 (θητεία στελεχών)

Το άρθρο αυτό αφορά στην θητεία των στελεχών. Η θητεία γίνεται 4ετής από 3ετής που ήταν με τον προηγούμενο νόμο. Δεν υπάρχει όριο θητειών στις θέσεις στελεχών.

Στο ν. 4547/18 για τη θητεία των στελεχών δεν επιτρέπονταν η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία ύστερα από την ολοκλήρωση 2 συνεχόμενων θητειών. Για τους διευθυντές σχολείων δεν επιτρεπόταν η επιλογή για τρίτη συνεχόμενη φορά στο ίδιο σχολείο ύστερα από 2 διαδοχικές θητείες, μπορούσαν όμως να υποβάλλουν αίτηση για άλλο σχολείο.

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Ορίζονται υποδιευθυντές (1 ή 2 ανάλογα με τους μαθητές), ορίζονται υποδ/ντες στα Ε.Κ. αν έχουν πάνω από 250 μαθητές και εξυπηρετούν 2 τουλάχιστον μονάδες ΕΕΚ, τα στελέχη διατηρούν την οργανική τους θέση κλπ.

Άρθρο 43 (σειρά επιλογής)

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η σειρά τοποθέτησης των στελεχών. Ξεκινάνε από τους Περιφερειακούς Δ/ντες, ακολουθούν οι Δ/ντες Εκπ/σης, μετά οι Σύμβουλοι Εκπ/σης, στη συνέχεια οι Περιφερειακοί Επόπτες και οι Επόπτες Ποιότητας και τέλος οι Δ/ντες σχολείων.

Άρθρο 44 (απαλλαγή στελεχών)

Εδώ καθορίζονται οι λόγοι απαλλαγής των στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντα τους. Είναι πανομοιότυπο με τον ν. 4547/18.

Άρθρο 45 (μεταθέσεις στελεχών)

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας τους. Είναι όμοιο με τον προηγούμενο νόμο.

Άρθρο 46 (αναπλήρωση στελεχών)

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η αναπλήρωση των στελεχών. Για ορισμένες θέσεις προβλέπονται αναπληρωτές τους, για Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, για Διευθυντές εκπαίδευσης, προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων ή διευθυντές σχολείων κλπ. Όμοια προβλέπονταν και στον προηγούμενο νόμο.

Άρθρο 47 (Σιβιτανίδειος)

Εδώ έχουμε την επιλογή στελεχών για τη Σιβιτανίδειο. Γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις στους ορισμούς. Αντίστοιχο άρθρο είχε και ο προηγούμενος νόμος.

Άρθρο 48 (ανάπτυξη στελεχών)

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών εκπαίδευσης. Υλοποιούνται προγράμματα από το ΙΕΠ ή άλλο φορέα (;) για την επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα όπως ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση εκπ/κου συστήματος, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγηση, αναβάθμιση ποιότητας εκπ/κου έργου, εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική.

Άρθρο 49 (Εξουσιοδοτικές διατάξεις)

Ο Υπουργός Παιδείας ορίζει μια σειρά ουσιαστικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 50 ( φορείς επιμόρφωσης)

Τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 1566/85 που αφορά στους φορείς και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο άρθρο προέβλεπε ότι: «Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι το Π.Ι. και τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Τώρα φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι:

 • οι σχολικές μονάδες

 • οι Περιφερειακοί Επόπτες, οι Επόπτες Ποιότητας, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΚΕΠΕΑ.

 • τα ΑΕΙ και οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΙΘ.

Επί της ουσίας καταργούνται τα ΠΕΚ και στα πλαίσια της λεγόμενης «αποκέντρωσης» απαλλάσσεται το ΥΠΑΙΘ από την ευθύνη του για ένα πανελλαδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Στην ουσία υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο, εξαφανίζεται στην πράξη, η κεντρική ευθύνη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 51 (διοικητική υπαγωγή Περιφερειών)

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Δ/νσεων στον Γενικό Γραμματέα Π.Ε., ΔΕ και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ. Το άρθρο 14 του ν. 2817/2000 καθόριζε ότι αυτές υπάγονταν στον Υπουργό. Δυναμώνει ο επιτελικός ρόλος του Γ.Γ., κάτι που στην συγκεκριμένη φάση φαίνεται να εξυπηρετεί τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Άρθρο 52 (Πειθαρχικά Συμβούλια Στελεχών)

Στο άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις για τα Πειθαρχικά Συμβούλια των στελεχών εκπαίδευσης. Τροποποιούνται ορισμοί.

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 56 (Πεδίο εφαρμογής)

Έχει αφαιρεθεί η διάταξη που αφορούσε την δυνατότητα κάλυψης θέσης στελέχους εκπαίδευσης από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Στη λογική της ΝΔ όμως παραμένει η ιδιωτικοποίηση των δομών της διοίκησης του σχολείου και η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.

Στο άρθρο αυτό εισάγονται όμως και οι τιμωρητικές διατάξεις σε σχέση με την αξιολόγηση. Με την παρ. 3 η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία και βήμα αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας. Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η παράλειψη συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης (ατομικής, εσωτερικής και εξωτερικής των σχολείων κλπ) συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται με ποινή όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός (1) μήνα. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι αν η παράλειψη αυτή διαρκεί πάνω από 15 ημέρες αναστέλλεται κάθε διαδικασία εξέλιξης του υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένης και της μισθολογικής εξέλιξης.

Στην παρ. 8 εισάγεται η τροπολογία Γεροβασίλη στην εκπαίδευση – αν πρόκειται για στέλεχος της εκπαίδευσης αντικαθίσταται άμεσα – και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους (ακόμα και υποδιευθυντή σχολείου) για τα επόμενα 8 έτη.

Άρθρα 57 – 83 (Συνολική κριτική γιατί έχει πολλές επαναλήψεις στα επιμέρους άρθρα)

ΠΟΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ

Εκπαιδευτικοί

Α1. Σύμβουλος επιστημονικής ευθύνης (ειδικότητας): γενική και ειδική διδακτική

Α2. Διευθυντής: παιδαγωγικό κλίμα, διαχείριση τάξης

Β. Διευθυντής + Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης: υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια

ΕΑΕ, Τ.Ε., Παράλληλη Στήριξη

Α1. Σύμβουλος επιστημονικής ευθύνης (ειδικότητας): γενική και ειδική διδακτική

Α2. Διευθυντής: παιδαγωγικό κλίμα, διαχείριση τάξης

Β. Διευθυντής + σύμβουλος ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης: υπηρεσιακή

συνέπεια και επάρκεια

Εκπαιδευτικοί (Δ/νσεις, Υπεύθυνοι, ΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ)

Επόπτης ποιότητας: ποιότητα υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου.

ΠΕΘ ή προϊστάμενος τμήματος ή ΔΔΕ: υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

Σύμβουλος επιστημονικής ευθύνης (ειδικότητας): ποιότητα υποστηρικτικού και παιδαγωγικού έργου

ΕΕΠ σε σχολεία

Διευθυντής: παιδαγωγικό κλίμα, διαχείριση τάξης.

Διευθυντής + σύμβουλος ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης: υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ

Προϊστάμενος ΚΕΔΑΣΥ: υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

ΚΕΔΑΣΥ

Σύμβουλος ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης: συμβουλευτικό, υποστηρικτικό-παιδαγωγικό έργο.

Προϊστάμενος ΚΕΔΑΣΥ: υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

ΕΒΠ

Σύμβουλος ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης: ποιότητα υποστηρικτικού έργου Διευθυντής: υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

SOS: Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται κάθε χρόνο, και αν αξιολογηθούν μη ικανοποιητικά δε μονιμοποιούνται και επαναξιολογούνται στην επόμενη διετία.

Πρότυπα-Πειραματικά: άρθρο 20 ν. 4692/2020

Σχόλιο: Στην ουσία πρόκειται για έναν μηχανισμό διορισμένο από 5μελείς επιτροπές, όπως φαίνεται στα προηγούμενα άρθρα το νομοσχεδίου, διαπαιδαγωγημένο στην κουλτούρα της αξιολόγησης, αποφασισμένο να την υλοποιήσει, αποδεσμευμένο και τυπικά και ουσιαστικά τόσο από τις δομές του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο και από τους συλλόγους διδασκόντων. Πρόκειται για μηχανισμό πλήρως ελεγχόμενο από το Υπουργείο, χωρίς ηθικές συναδελφικές ή συνδικαλιστικές αναστολές απέναντι στους συναδέλφους.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες αξιολογήσεων. Η πρώτη αφορά τα στελέχη εκπαίδευσης (άρθρα 57 έως 65) και η δεύτερη αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (άρθρα 66 έως 80).

Η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης είναι ποσοτική και πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης, β) η άσκηση διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου και γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια και αποτιμώνται σε 100βαθμια κλίμακα.

Ανάλογα με την βαθμολογία κατατάσσονται σε 90-100: άριστα στελέχη, 75-89: πολύ καλά στελέχη, 60-74: ικανοποιητικά στελέχη, 50-59: μέτρια στελέχη, 25-49: ανεπαρκή στελέχη, 0-24: ακατάλληλα στελέχη.

Όσα στελέχη συγκεντρώνουν μέχρι 49 βαθμούς αντικαθίστανται άμεσα. Τέλος καθιερώνεται ηλεκτρονικός φάκελος όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα τεκμήρια που σχετίζονται με αυτήν.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών γίνεται σε Περιγραφική Κλίμακα: Μη ικανοποιητικό, Ικανοποιητικό, Πολύ καλό, Εξαιρετικό

ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ

Α1: Προετοιμασία: σχεδιασμός μαθήματος, προετοιμασία υλικού και δραστηριοτήτων, σαφήνεια διδακτικών στόχων, επιλογή και συνεκτικότητα δραστηριοτήτων.

Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο: επιστημονική εγκυρότητα, επικαιροποίηση γνώσης, μετασχηματισμός γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση.

Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές που να λαμβάνουν υπόψη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο: διδακτική στρατηγική και τεχνικές, χρόνος, συμμετοχή μαθητών, σύνδεση με προϋπάρχουσα γνώση, οργάνωση εργασίας των μαθητών, εποπτικά μέσα-ΤΠΕ, αντιμετώπιση δυσκολιών, ομαδοσυνεργατικές, διεπιστημονικές πρακτικές, ρυθμός μαθήματος-ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών, διαφοροποιημένες στρατηγικές και στόχοι, διδακτικές δραστηριότητες με βάση τις δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των μαθητών.

Α2: Παιδαγωγικό κλίμα διαχείρισης τάξης: κλίμα μάθησης, αμοιβαία εμπιστοσύνη-αλληλοσεβασμός, εμπλοκή μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, πειθαρχία-πρόληψη προβλημάτων, επίλυση διαφορών και διαχείριση συγκρούσεων, αποδοχή διαφορετικότητας.

Αναστοχασμός – αυτοαξιολόγηση: αναστοχασμός, διαχείριση παιδαγωγικού κλίματος, επανεξέταση πρακτικών, εκτίμηση προβλημάτων, λύσεις.

Β: Συνέπεια, ανταπόκριση στο πλαίσιο λειτουργίας, τήρηση ωραρίου-έγκαιρη προσέλευση, συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου, διεκπεραίωση καθηκόντων που αναθέτει ο διευθυντής!!! (ΟΧΙ ο σύλλογος…), συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την αυτοαξιολόγηση (!!!), ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συλλογικός προγραμματισμός και εσωτερική αξιολόγηση (!!!), συνεργασία με συναδέλφους, επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

Για εκπαιδευτικούς σε δομές (πχ. ΚΕΠΕΑ, ΕΚΦΕ)

Α: Προετοιμασία-σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεις ενημέρωσης-συνεργασία, διαχείριση οργανωτικού και υποστηρικτικού έργου, μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές, αναστοχασμός-αυτοαξιολόγηση.

Β: Συνέπεια και ενδιαφέρον, ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία, συνεργασία και επικοινωνία.

Για ΕΕΠ και ΕΒΠ: αντίστοιχη διαδικασία

Ηλεκτρονικός φάκελος (άρθρο 72): Ο εκπαιδευτικός καταχωρεί τεκμήρια, επιμόρφωση, συγγραφικό έργο, διδακτικό έργο, ευρωπαϊκά προγράμματα, δράσεις.

Σημείωση: Παρότι αναφέρεται ότι δύναται ο εκπαιδευτικός να καταχωρεί και να χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό φάκελο, στην ουσία είναι υποχρεωμένος, αφού πριν τη συνάντηση με τον αξιολογητή πρέπει να τον χρησιμοποιήσει για τεκμηρίωση απόψεων και ισχυρισμών.

Σχόλιο: Οι δείκτες είναι τόσοι πολλοί, τόσο μεγάλο το φάσμα που καλύπτουν και τόσο γενικόλογος ο χαρακτηρισμός στην τεταρτοβάθμια κλίμακα, που δίνουν τη δυνατότητα στον αξιολογητή να αξιολογήσει αυθαίρετα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αγγλίας, που τους πάνω από 100 δείκτες αξιολόγησης, αντικειμενικά δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα στα λαϊκά σχολεία να οδηγείται το μεγαλύτερο κομμάτι στην εξουθένωση και την παραίτηση ή την απόλυση, έτσι ώστε να διατηρείται χαμηλός ο Μ.Ο. ηλικίας των εκπαιδευτικών και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (τρομοκρατία).

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποτίμηση Α1, Α2 και Β παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Στη Β κοινή έκθεση σύμβουλου και διευθυντή.

Α1, Α2 παρατήρηση μαθήματος: προγραμματισμένη συνάντηση, ορισμός τυπικών θεμάτων: (ώρα, μέρα, τάξη), προετοιμασία δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Ο εκπ/κός μπορεί να προτείνει μάθημα και τάξη, τα τεκμήρια και οι αποφάσεις καταγράφονται, συνυπογράφονται και καταχωρίζονται στο φάκελο, ζωντανή παρατήρηση του μαθήματος, συζήτηση-αναστοχασμός. Εντός δύο ημερών ο αξιολογητής συζητά, ζητά διευκρινίσεις, παρέχει ανατροφοδότηση. Αξιοποίηση στοιχείων από τον φάκελο: σχέδιο μαθήματος, φύλλα εργασίας, εισηγήσεις, εργασίες, θέματα διαγωνισμάτων και εξετάσεις, συζήτηση για αξιολογική κρίση. Εντός πέντε ημερών ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει έκθεση, εφ’ όσον υπάρχει διαφωνία ως προς την αξιολογική κρίση. Καταχωρίζεται και αυτή στον φάκελο.

Β. Συνέπεια και επάρκεια. Τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από την καθημερινή συνεργασία και αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό. Έκθεση αυτοαξιολόγησης. Τεκμήρια από τον ηλεκτρονικό φάκελο

Η αξιολογική έκθεση ανεβαίνει σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή. Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται για τους συναδέλφους των ΚΕΠΕΑ, ΕΚΦΕ, ΔΔΕ/ΔΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και για το ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σχόλιο: πρόκειται για μοντέλο που είναι αντιγραφή του αγγλικού συστήματος αξιολόγησης, του περιβόητου OFSTED. Τα αποτελέσματα αναφέρονται και στο παραπάνω σχόλιο. Στην Αγγλία, κάτι το οποίο πιθανώς θα περάσει και σε δεύτερη φάση στην Ελλάδα, ο διευθυντής του σχολείου μπαίνει όποτε θέλει απροειδοποίητα στη σχολική τάξη και ο εξωτερικός αξιολογητής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την προηγούμενη μέρα το απόγευμα.

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ (άρθρο 77, παρ. 1)

Εκπαιδευτικοί σε σχολεία

Α1 και Α2 ) κάθε τέσσερα χρόνια: σύμβουλος επιστημονικής ευθύνης και διευθυντής

Β) κάθε δύο χρόνια: διευθυντής και σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης

ΚΕΠΕΑ

Α) κάθε τέσσερα χρόνια από τον περιφερειακό επόπτη ποιότητας

Β) κάθε δύο χρόνια από τον υπεύθυνο ΚΕΠΕΑ

Εκπαιδευτικοί σε ΔΔΕ/ΔΠΕ, υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών, ΣΕΠ, ΕΚΦΕ, ΠΛΗΝΕΤ

Α) κάθε τέσσερα χρόνια επόπτης ποιότητας

Β) κάθε δύο χρόνια ΠΕΘ ή προϊστάμενος τμήματος ή διευθυντής εκπαίδευσης

ΕΕΠ στα σχολεία

Α) κάθε τέσσερα χρόνια διευθυντής σχολείου και σύμβουλος ειδικότητας του ΕΕΠ

Β) κάθε δύο χρόνια διευθυντής σχολείου και σύμβουλος ειδικής αγωγής

ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ

Α)κάθε τέσσερα χρόνια από τον σύμβουλο ειδικότητας

Β) κάθε δύο χρόνια από τον προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ

ΕΒΠ

Α) κάθε τέσσερα χρόνια από τον σύμβουλο ειδικής αγωγής

Β) κάθε δύο χρόνια από το διευθυντή του σχολείου

ΠΟΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (άρθρο 77 παρ. 2)

Α. εκπαιδευτικοί των πρότυπων και πειραματικών σχολείων για την ανανέωση της θητείας.

Β. εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους για κατάληψη θέσης στελέχους εκπαίδευσης.

Γ. για όποιον εκπαιδευτικό ΕΕΠ ή ΕΒΠ εισηγηθεί ο διευθυντής και ο σύμβουλος εκπαίδευσης!!! Η εισήγηση υποβάλλεται στον επόπτη ποιότητας.

Δ. οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα έτη υπηρεσίας προηγούνται έναντι αυτών με τα περισσότερα.

SOS: το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών αξιολογείται κατ’ έτος.

Σχόλιο: είναι προφανές ότι ως πέμπτη φάλαγγα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα στελέχη εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των προτύπων, καθώς και τους νέους συναδέλφους, ειδικά τους νεοδιοριζόμενους. «Κλείνουν το μάτι» σε παλιότερους συναδέλφους, αφού τους πηγαίνουν πιο πίσω. Τέλος, κατάπτυστη είναι η προτεραιοποίηση κατ’ επιλογή του διευθυντή και του συμβούλου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (άρθρο 78)

Όποιος κριθεί μη ικανοποιητικά έστω και σε ένα από τα Α1, Α2 ή Β ή Α΄ ή Β΄ προβλέπεται:

Για όλους: υποχρεωτικό επιμορφωτικό σεμινάριο από το ΙΕΠ, που οργανώνεται με την ευθύνη του επόπτη ποιότητας σε συνεργασία με τον σύμβουλο ειδικότητας, τον σύμβουλο εκπαίδευσης και τη ΔΔΕ/ΔΠΕ. Η θεματολογία και η χρονική διάρκεια καθορίζονται με απόφαση του επόπτη ποιότητας.

Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί: δε μονιμοποιούνται αλλά μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία τα επόμενα δύο έτη.

Για τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης: λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Κατατίθεται σε τριμελή ειδική επιτροπή που αποτελείται από τον ΔΔΕ/ΔΠΕ, τον επόπτη και έναν σύμβουλο εκπαίδευσης ή ΕΑΕ, με απόφαση του Περιφερειακού και τετραετή θητεία.

Β. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία και περιστατικά εντός δώδεκα ημερών και η απάντηση να δοθεί εντός 30 ημερών

Σχόλιο: Πρόκειται για κοροϊδία, αφού η επιτροπή ενστάσεων είναι αυτή που εμμέσως ορίζει και τους αξιολογητές, πχ. ο διευθυντής εκπαίδευσης, ο επόπτης.

ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 81)

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην εφαρμογή τηρούνται τα πιο κάτω:

Α. φάκελοι στελεχών, εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ.

Β. εκθέσεις αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης

Γ. ενστάσεις

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (άρθρο 82)

Μηχανισμός μετααξιολόγησης που καταλήγει στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης:

Α) αποτελεσματικότητα διαδικασιών του συστήματος

Β) βαθμός επίτευξης επιμέρους στόχων

Γ) εκτίμηση του βαθμού επίδρασης του συστήματος στην ποιότητα εκπαίδευσης

ΑΔΙΠΠΔΕ και ΙΕΠ συντάσσουν δική τους ετήσια έκθεση μετααξιολόγησης.

Σχόλιο: ασφυκτικός έλεγχος σε κεντρικό επίπεδο, αξιοποίηση των στοιχείων για ακόμη μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολείων.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 83)

Υπουργός (με εισήγηση: ΓΔΕΠΠΔ, με γνώμη: ΑΔΙΠΠΔΕ και ΙΕΠ

Θέματα επί της αξιολόγησης στελεχών, υποκριτήρια, περιεχόμενο δομημένης συνέντευξης, παιδία και κριτήρια αξιολόγησης, ΚΥΑ με ψηφιακή διακυβέρνηση, λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Περιεχόμενο πλατφόρμας: φάκελοι, εκθέσεις αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, αντιρρήσεις, ενστάσεις, λοιπά έγγραφα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης στελεχών.

Υπουργός (μόνο) λεπτομέρειες του συστήματος που αφορούν τους δείκτες, τη μεθοδολογία άντλησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά τη δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διεκδικήσουν θέση στελέχους εκπαίδευσης.

Σχόλιο: Στις εξουσιοδοτικές διατάξεις φαίνεται ξεκάθαρα ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του μηχανισμού, απόλυτα ελεγχόμενος από το ΥΠΑΙΘ, στοιχείο που διαπνέει όλο το ν/σχέδιο και φαίνεται έντονα και στον τρόπο επιλογής στελεχών. Η δυνατότητα του Υπουργού να καθορίζει και τα ζητήματα του πώς θα καταλαμβάνουν θέση στελέχους εκπαίδευσης οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι χαρακτηριστική των προθέσεων…

Δ’ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στο τμήμα αυτό του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται ο «σκληρός πυρήνας» των αλλαγών στη λειτουργία του σχολείου, όλες αυτές οι διατάξεις που επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας πως οικοδομείται είναι πιο ταξικό σχολείο, ένα σχολείο-επιχείρηση που θα προσαρμόζει τη δομή και το περιεχόμενο λειτουργίας του, κατηγοριοποιώντας τους μαθητές, το σχολικό πρόγραμμα και τη χρηματοδότησή του.

Άρθρο 84 (Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων) και Άρθρο 85 (Επιλογή Διδακτικών Βιβλίων)

Μιλάμε στην ουσία για τη θεσμοθέτηση του πολλαπλού βιβλίου. Περιλαμβάνονται οι διατάξεις μέσα από τις οποίες εγκρίνονται τα βιβλία που πρόκειται να αξιοποιηθούν στο κάθε επιμέρους μάθημα. Το νέο στοιχείο είναι ότι το ΥΠΑΙΘ – μετά από εισήγηση του ΙΕΠ – μπορεί να εγκρίνει και να εντάξει στο Μητρώο παραπάνω από ένα σχολικά βιβλία για το κάθε μάθημα. Όλα τα βιβλία που εγκρίνονται είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος αυτών των διατάξεων είναι διπλός. 1ον) σε ένα πλήρως εμπορευματοποιημένο περιβάλλον παραγωγής του σχολικού βιβλίου, με την άμεση εμπλοκή των μεγάλων εκδοτικών οίκων και ιδιωτικών συγγραφικών ομάδων, διευρύνεται η αγορά και μοιράζεται η «πίτα» των Ευρωπαϊκών (κατά βάση) κονδυλίων, τα συγγραφικά δικαιώματα κ.τ.λ. σε πιο πολλούς επιχειρηματίες. Τα βιβλία που θα εντάσσονται στο Μητρώο θα αποκτούν πρόσβαση και στις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο τελικά το κάθε βιβλίο θα «τρέξει» μέσα στις σχολικές τάξεις. 2ον) Μέσα από τα πολλά και διαφορετικά σχολικά βιβλία για το κάθε μάθημα ενισχύεται το στοιχείο της διάσπασης του ενιαίου χαρακτήρα της σχολικής γνώσης, η διαφοροποίηση – κατηγοριοποίηση το περιεχομένου σπουδών ανά σχολείο. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζει το γενικό πλαίσιο των διδακτικών στόχων ανά μάθημα, όμως το διαφορετικό σχολικό βιβλίο ανά σχολείο διαφοροποιεί το τι, το πώς σε τι έκταση και τι βάθος θα διδαχθεί ο κάθε μαθητής. Αντικειμενικά διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για σχολικά βιβλία πολλών επιπέδων και ταχυτήτων, για σχολικά βιβλία χαμηλού, μέτριου και υψηλού βαθμού δυσκολίας που θα απευθύνονται σε σχολικές μονάδες κατηγοριοποιημένες (με τη δική τους ταυτότητα) ανάλογα με τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού.

Η ανάγκη για ενιαία και αδιάσπαστη γνώση για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, κοινωνικής προέλευσης, για ένα σχολείο που θα τα δίνει όλα σε όλους και όχι κάποια σε λίγους, πρέπει να υποστηρίζεται και από ένα βιβλίο ενιαίο, σύγχρονο, επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο ως προς το περιεχόμενο, καλογραμμένο και προσαρμοσμένο ως προς τη μορφή του στις ανάγκες των μαθητών που απευθύνεται. Είναι άλλο πράγμα η αναγκαία προσαρμογή που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός στους τρόπους και στους ρυθμούς της διδασκαλίας ανάλογα με την τάξη του, με σκοπό την κατάκτηση της γνώση από όλους τους μαθητές, και άλλο πράγμα η αφετηριακή προσέγγιση ότι «δεν παίρνουν όλα τα παιδιά τα γράμματα». Είναι άλλο πράγμα η διάθεση στον εκπαιδευτικό όλου του απαραίτητου βοηθητικού – υποστηρικτικού υλικού, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για προέκταση της ύλης και σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. μέσω QR codes, και άλλο πράγμα η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός μέσω του πολλαπλού βιβλίου. Το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι και τόσο καινούργια ιδέα όπως επιδιώκει να περάσει προπαγανδιστικά η κυβέρνηση. Έγινε απόπειρα εφαρμογής του το μακρινό 1998 από τον Υπουργό Παιδείας Γ. Αρσένη και αποσύρθηκε άρον – άρον από το μπάχαλο που δημιουργήθηκε, ειδικά στα μαθήματα που εξετάζονταν πανελλαδικά.

Άρθρο 86 (Αξιολόγηση μαθητών)

Με το συγκριμένο άρθρο δίνεται η δυνατότητα για όλα τα μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο οι γραπτές εξετάσεις ανά τετράμηνο να αντικατασταθούν με εναλλακτικές μορφές εξέτασης (διαδικασίες αξιολόγησης) όπως ατομική ή ομαδική εργασία ή αξιοποίηση μεθόδων ανεστραμμένης τάξης.

Τα διάφορα καινοτόμα και δήθεν εναλλακτικά μοντέλα που παρουσιάζει το ΥΠΑΙΘ δε σημαίνουν ταυτόχρονα και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το καθοριστικό στοιχείο είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης και το περιεχόμενο των σχολικών μαθημάτων, το τι άνθρωπο ετοιμάζει το σχολείο. Ένα σχολείο που στόχο έχει την κατηγοριοποίηση των μαθητών, τη διάσπαση της ενιαίας γνώσης που πρέπει να δίνεται σε όλα τα παιδιά, για αυτόν τον σκοπό αξιοποιεί και την αξιολόγηση των μαθητών. Το καινοτόμο κρίνεται βασικά από τον σκοπό και το περιεχόμενο και όχι από τις μορφές αξιολόγησης, η παιδαγωγική δεν είναι ένα απλό άθροισμα τεχνικών διδασκαλίας και ελέγχου, αλλά επιστήμη που σκοπό πρέπει να έχει τη δημιουργία ανθρώπων ικανών να γνωρίζουν και να αλλάζουν τον κόσμο. Μια σειρά δήθεν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές όπως π.χ. η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης κρίνονται παιδαγωγικά και δεν μπορούν να εμφανίζονται ως πανάκεια, την ίδια στιγμή που γεννιούνται πολλά ερωτηματικά για την εφαρμογής τους στην πράξη. Δηλαδή πώς θα ετοιμάζεται ο μαθητής στο σπίτι μόνος τους μελετώντας τη θεωρία του κάθε μαθήματος; Δε γνωρίζουν στο ΥΠΑΙΘ ότι το σχολικό μάθημα δεν έχει την μορφή της θεωρητικής διάλεξης; Για ποια προετοιμασία στο σπίτι μιλούν όταν οι γονείς θα δουλεύουν 10 και 12 ώρες; Μήπως οι μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα βοήθειας θα μείνουν ακόμα πιο πίσω; Κανένας δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα.

Άρθρο 87 (Συνεργασία με τρίτους φορείς)

Ο εκάστοτε διευθυντής του σχολείου με εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή και με αποκλειστικά δική του απόφαση θα μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο για τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Η διάταξη ότι τα προγράμματα στα οποία θα μπορεί να παίρνει μέρος το σχολείο θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει το Ι.Ε.Π. είναι απλά το φύλλο συκής.

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την είσοδο στα σχολεία πάσης φύσεων ιδιωτών, ΜΚΟ, επιχειρήσεων, κυριολεκτικά σε κάθε καρυδιάς καρύδι ώστε να πραγματοποιεί προγράμματα, να διοργανώνει δραστηριότητες, να κάνει την προπαγάνδα του στα παιδιά με βάση τα δικά του συμφέροντα και επιδιώξεις. Είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα το ποιος μιλάει και το τι λέει στα παιδιά μας. (παραδείγματα).

Η εξουσιοδότηση στον ίδιο τον διευθυντή να εγκρίνει τέτοια προγράμματα (προσπερνά τον σύλλογο διδασκόντων που μπορούσε να θέτει ορισμένες αντιστάσεις) και συνολικά η απλοποίηση της διαδικασίας εγκρίσεων στόχο έχει τον πολλαπλασιασμό τέτοιων αμφιβόλου ποιότητας και περιεχομένου προγραμμάτων και το ξεπέρασμα των όποιων αντιστάσεων.

Άρθρο 88 (Διεξαγωγή έρευνας και πρακτικής άσκησης στη σχολική μονάδα)

Δίνεται η δυνατότητα στον διευθυντή του σχολείου να χορηγεί άδεια διεξαγωγής ερευνών στη σχολική μονάδα πέρα από τα ΑΕΙ (φοιτητές, μεταπτυχιακούς, μέλη ΔΕΠ κ.τ.λ.) και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, ακόμα και σε ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα. Ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος τα παιδιά μας ως ένας συγκεντρωμένος και κρίσιμος πληθυσμός να γίνονται το πεδίο ερευνών από το τμήμα μάρκετιγκ μια επιχείρησης που ερευνά π.χ. τις διατροφικές συνήθεις των παιδιών ή τις επιλογές των εξωσχολικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη αντίστοιχων προϊόντων και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.

Η μεταφορά στην αποκλειστική αρμοδιότητα του σχολείου και του διευθυντή ζητημάτων σε σχέση με την πρακτική άσκηση φοιτητών, μεταπτυχιακών κ.τ.λ. μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε μια κεντρική διαχείριση αυτών των ζητημάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Άρθρο 89 (Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων)

Με απόφαση του εκάστοτε Διευθυντή σχολείου μπορούν να λειτουργούν εκπαιδευτικοί όμιλοι σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι θα λειτουργούν μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, ενώ στα Δημοτικά θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με το Ολοήμερο, κάτι που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη απαξίωσή του, μετά και την Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει τη λειτουργία ΚΔΑΠ μετά τις 13:15. Ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου θα μπορεί να ορίζει και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς στον κάθε εκπαιδευτικό όμιλο. Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών δε θα προσμετράται στο διδακτικό τους ωράριο, θα είναι αμισθί. Το αντάλλαγμα θα είναι 0,5 μόριο ανά χρόνο και μέχρι 3 μόρια το ανώτερο για τις επιλογές στελεχών. Από την απλήρωτη δουλεία με αντάλλαγμα ρεπό του νόμου Χατζηδάκη, περνάμε στην εργασία με αντάλλαγμα μόρια. Το μόνο που λείπει είναι να επανέλθει και η πρόταση Λοβέρδου του ΠΑΣΟΚ για πρόσληψη εκπαιδευτικών που αντί για μισθό θα παίρνουν μόρια στους πίνακες των αναπληρωτών.

Το κόστος των λειτουργικών αναγκών των ομάδων, από την προμήθεια των απαραίτητων εκπαιδευτικών υλικών έως και την υλική ενίσχυση των διάφορων δραστηριοτήτων θα βαραίνει αποκλειστικά την τσέπη των γονιών.

Άρθρο … (κατανομή μαθητών σε τμήματα) το άρθρο αυτό έχει αφαιρεθεί…. Το αφήνω για αναφορά

Η κατανομή των μαθητών ανά τμήμα μέχρι σήμερα γινόταν κατά βάση με αλφαβητική σειρά και ορισμένα ακόμα συνδυαστικά κριτήρια που λάμβαναν υπόψη οι Σύλλογοι Διδασκόντων π.χ. να μοιράζονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Με βάση τη νέα διάταξη ο εκάστοτε σύλλογος διδασκόντων θα μπορεί να καθορίζει δικά του κριτήρια για τον τρόπο που θα κατανέμονται οι μαθητές. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχει δυνατότητα στους Συλλόγους Διδασκόντων να αξιοποιούν και παιδαγωγικά κριτήρια στη συγκρότηση των τμημάτων, με βάση όμως την κυρίαρχη παιδαγωγική αρχή ότι μέσα στις τάξεις χρειάζεται να εκφράζονται οι διαβαθμίσεις και η ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία επιπέδων στις τάξεις, στη δημιουργία τάξεων διαφορετικών ταχυτήτων, κάτι που δεν αποκλείεται από τις εν λόγω διατάξεις.

Άρθρο 90 (Παιδαγωγικές συναντήσεις)

Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις στα πλαίσια του Συλλόγου Διδασκόντων είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, για την προώθηση των εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών στόχων, για τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Είναι εξαιρετικά προβληματικές οι διατάξεις της παρ. 2. που δίνουν απεριόριστη δυνατότητα στον Διευθυντή του σχολείου να συγκαλεί παιδαγωγικές συνεδριάσεις όποτε θέλει, όσες φορές το κρίνει απαραίτητο (μπορεί και κάθε μέρα) ακόμα και εξ αποστάσεως,- ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος – με αποτέλεσμα ένας ουσιαστικός θεσμός, από στοιχείο συλλογικού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, να μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου και επιβολής, με ταυτόχρονη καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων.

Άρθρο 91 (Εξουσιοδοτικές διατάξεις)

Άρθρο 92 (Ενδοσχολικοί Συντονιστές)

Θεσμοθετούνται οι ενδοσχολικοί συντονιστές τάξεων και αντικειμένων οι οποίοι επικουρούν τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: α) την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας, β) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, γ) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών επαγγελματικών πρακτικών, δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και (ε) τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών.

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται από τον διευθυντή με κριτήρια που θα αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και θα έχουν αξιολογηθεί ως «εξαιρετικοί» και «πολύ καλοί». Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα πριμοδοτούνται στις κρίσεις στελεχών με 0,5 μόριο κάθε χρόνο και μέχρι 3 χρόνια. Στις αρμοδιότητές τους θα είναι ο συντονισμός της διδασκαλίας ανά τάξη και ανά αντικείμενο, ενώ θα μπορούν να συγκαλούν και συναντήσεις εργασίας με τους εκπαιδευτικούς. Οι αδιαφανείς διαδικασίες επιλογής των ενδοσχολικών συντονιστών, η σύνδεση της επιλογής αυτής με μελλοντικές κρίσεις αλλά και η θεσμοθέτηση μιας ακόμα γραφειοκρατικής διαδικασίας εντός της σχολικής ζωής, με συναντήσεις επί συναντήσεων, ακυρώνει τον όποιο βοηθητικό ρόλο επικαλείται το ΥΠΑΙΘ. Ο απαραίτητος συντονισμός τάξεων και αντικειμένων μπορεί και πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια του Συλλόγου Διδασκόντων. Δε συμβάλει σε τίποτα η δημιουργία αλλεπάλληλων δομών και επιπέδων στελεχών εκπαίδευσης.

Άρθρο 93 (Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας)

Δημιουργείται ένα ακόμα επίπεδο στελέχους εντός του σχολείου, που όπως και ο ενδοσχολικός συντονιστής θα ορίζεται από τον διευθυντή και θα μοριοδοτείται για μελλοντικές κρίσεις. Έχει γίνει συνήθεια φαίνεται για το ΥΠΑΙΘ η αμοιβή με μόρια. Στην ευθύνη τους οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τους νεοδιόριστους συναδέλφους, τους πρόσφατα τοποθετημένους στη σχολική μονάδα και τους αναπληρωτές με έως και 5 χρόνια προϋπηρεσία, με στόχο την ομαλή ένταξη στη σχολική μονάδα.

Η συλλογική δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων (που ακυρώνει το νομοσχέδιο) μπορεί να λύσει τα ζητήματα της ομαλής ένταξης των νέων συναδέλφων στο σχολείο. Ο θεσμός του μέντορα είναι παιδαγωγικά αμφίβολος. Η συνεργασία, η συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη μέσα στο σχολείο, η μετάδοση της πείρας από τους παλαιότερους και πιο έμπειρους συναδέλφους αφορά τη συνολικότερη λειτουργία του σχολείου. Όλοι μας ως νέοι εκπαιδευτικοί μάθαμε, πήραμε πολλά πράγματα και αναγνωρίσαμε ως συμπαραστάτες όλους αυτούς τους συναδέλφους που στάθηκαν δίπλα μας από ουσιαστική έγνοια και συναδελφική αλληλεγγύη.

Έχει βάση αυτό που λένε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι η κυβέρνηση μέσα από τους θεσμούς και τις σχέσεις εξάρτησης που διαμορφώνει εντός του εκπαιδευτικού σώματος επιδιώκει να διαμορφώσει μια κρίσιμη μάζα εκπαιδευτικών που θα υλοποιούν και θα εφαρμόζουν κατά γράμμα τις εντολές της διοίκησης και θα επικουρούν τον εκάστοτε διευθυντή στο έργο του. Μιλάμε για δομές άμεσα συνδεδεμένες με τον έλεγχο και την αξιολόγηση.

Άρθρο 94 (Υπεύθυνος διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ)

Θα ορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ενδοσχολικοί συντονιστές και οι μέντορες, και τα καθήκοντά του θα είναι η προώθηση της Μαθητείας και της σύνδεσης με την αγορά εργασίας των αποφοίτων των συγκεκριμένων σχολείων. Ειδικά για τους αποφοίτους των συγκεκριμένων σχολείων, η ένταξη στην παραγωγική διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή κοινωνική ένταξή τους και την κατάκτηση ορισμένων βαθμών αυτονομίας, που πρέπει να εξασφαλίζονται με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαία και καθολικά, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και στις κατάλληλες δομές.

Άρθρο 95 ( Ενδοσχολική Επιμόρφωση)

Καθορίζονται οι όροι πραγματοποίησης διάφορων σεμιναρίων και επιμορφωτικών δράσεων σε επίπεδο σχολείου. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με απόφαση του διευθυντή, ο οποίος θα αποφασίζει το θέμα, τον φορέα υλοποίησης και την οργάνωση. Η χρονική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ώρες. Οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου, η συμμετοχή είναι προαιρετική, ενώ εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής που προσμετράται στην ατομική αξιολόγηση.

Στην ουσία μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης το κράτος και το ΥΠΑΙΘ απαλλάσσουν τον εαυτό τους από την ευθύνη της ενιαίας, επιστημονικά και παιδαγωγικά οργανωμένης επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών. Προωθούν μια κατακερματισμένη διαδικασία, στην οποία επιμορφωτής μπορεί να ορίζεται ο οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας που θα καθορίζει και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Δε δίνεται ούτε καν το δικαίωμα στον Σύλλογο Διδασκόντων να έχει γνώμη για τα θέματα της επιμόρφωσης. Η συμμετοχή στα σεμινάρια συνδέεται με την αξιολόγηση ως μοχλός πίεσης για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε οτιδήποτε αποφασίζει ο Δ/ντης. Υπενθυμίζουμε ότι πριν μερικά χρόνια υπήρχε η δυνατότητα δημόσιας και δωρεάν επιμόρφωσης στα διδασκαλεία, σε σύνδεση με τα ΑΕΙ και με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Σήμερα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει μετατραπεί σε ένα πανάκριβο παζάρι αγοράς προσόντων και πιστοποιήσεων, όπου ο κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με τη δυνατότητά του και τα χρήματα που διαθέτει, φτιάχνει ατομικά τον δικό του φάκελο.

Άρθρο 96 (Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή)

Δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας να επιβάλλει πειθαρχική ποινή έγγραφης επίπληξης στους εκπαιδευτικούς. Στα πλαίσια των υπερεξουσιών που δίνονται στους τρομοκράτηση των υφισταμένων. Ο «εκσυγχρονισμός» του σχολείου και η «αναβάθμιση» του εκπαιδευτικού περνούν μέσα από την επιβολή κλίματος φόβου και αυταρχισμού.

Άρθρο 97 παλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47 Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας)

Εφόσον κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν αποφασίσει να προχωρήσει στην αυτοαξιολόγηση (άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018) μετά την παρέλευση 10ημέρου, ο Δ/ντης του σχολείου προχωράει μόνος του τις διαδικασίες αυτές που δεν υλοποιεί το ΣΔ.

Αντίστοιχα ορίζονται από τον δ/ντη οι ομάδες δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, οι παράμετροι και οι συγκεκριμένοι στόχοι της κάθε ομάδας. Οι αποφάσεις του δ/ντη είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 98 (Αξιοποίηση σχολικών κτηρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων)

Οι σχολικές υποδομές στο σύνολό τους μετατρέπονται από χώρος δημόσιος και χώρος μάθησης σε πεδίο εμπορικής και επιχειρηματικής δράσης πάσης φύσεως. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και συνεργασιών με τρίτους φορείς με απόφαση του Διευθυντή, του Σχολικού Συμβουλίου και του Δήμου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν και το αντίτιμο για κάθε εκδήλωση, τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των εσόδων. Στο μέλλον θα δούμε τα σχολικά προαύλια να μετατρέπονται από πάρκινγκ με εισιτήριο και συναυλιακοί χώροι, μέχρι και να αξιοποιούνται οι αίθουσες για την προώθηση εμπορικών προϊόντων και τη διεξαγωγή σεμιναρίων επί πληρωμή.

Δεν αντιμετωπίζουμε τα σχολεία ως ξερά ντουβάρια. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά στους γονείς και στους εργαζόμενους, να λειτουργούν ως κυψέλες μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού και συλλογικής δραστηριότητας, γι’ αυτό και παλεύουμε για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών τους. Ταυτόχρονα τα σχολεία ως χώρος μάθησης και διαπαιδαγώγησης πρέπει να είναι κλειστά στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες. Δε θα επιτρέψουμε να κάνουν τις μπίζνες τους με φόντο τα σχολεία μας.

Άρθρο 99 (Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών και δωρεών)

Για πρώτη φορά στη χώρα μας επίσημα και με τη βούλα του νόμου τα σχολεία θα μπορούν να επιλέγουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από την κρατική χρηματοδότηση. Πηγές που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του αρ. 98, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Επίσης θα επιτρέπεται η χρηματοδότηση από το λεγόμενο «μαύρο κουτί» των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλιών και Έρευνας. Δημιουργείται ένα απαράδεκτο σκηνικό οικονομικών συναλλαγών και εξαρτήσεων, μια γκρίζα ζώνη που οποιοσδήποτε θέλει να προωθήσει τα δικά του επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα θα μπορεί να αξιοποιεί το σχολείο ως φόντο. Από ξένες πρεσβείες όπως των ΗΠΑ ή της Γερμανίας, άμεσα ή μέσω ιδρυμάτων, μέχρι κακόφημες ΜΚΟ και επιχειρήσεις θα μπορούν με ένα μικρό ή μεγαλύτερο αντίτιμο να αποκτούν επιρροή στις τοπικές κοινωνίες μέσω της χρηματοδότησης του σχολείου, θα μπορούν να αποκτούν δικαίωμα μέχρι και στο περιεχόμενο του σχολείου, στο τι διδάσκεται στα παιδιά.

Την ίδια στιγμή το κράτος απαλλάσσεται από την ευθύνη της αποκλειστικής χρηματοδότησης των σχολείων για το σύνολο των αναγκών. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζονται στα απολύτως βασικά και αναγκαία και για το κάτι παραπάνω θα έχει την ευθύνη το ίδιο το σχολείο. Βαθαίνει η κατηγοριοποίηση και ο ανταγωνισμός για εξεύρεση χορηγών. Σχολεία που θα μένουν πίσω θα οδηγούνται στο κλείσιμο.

Άρθρο 100 (Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή και τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας)

Δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή να αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων ακόμα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και παρακάμπτοντας την ίδια τη δήλωση των συναδέλφων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμα πιο ελαστική η διαδικασία ανάθεσης στους εκπαιδευτικούς της διδασκαλίας μαθημάτων άσχετων με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

Στην παρ. 3 δίνεται η δυνατότητα στον δ/ντη να αναθέτει στους εκπαιδευτικούς υπερωριακή διδασκαλία έως 5 ώρες την εβδομάδα, υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Επι της ουσίας μέχρι να καλυφθούν τα σχολεία με αναπληρωτές και όσα από αυτά καλυφθούν θα καλύπτονται τα κενά με υποχρεωτικές υπερωρίες.

Άρθρο 101 (Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας)

Επιχειρείται η επιβολή του υποχρεωτικού ωραρίου 8 – 2. Διευρύνεται το εύρος των εξωδιδακτικών εργασιών που μπορούν να ανατεθούν στον εκπαιδευτικό, ενώ η ανάθεση από αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων περνάει και αυτή στον Διευθυντή.

Άρθρο 102 (Υπεύθυνοι τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων)

Καθορίζει τη διαδικασία ορισμού των υπεύθυνων τμημάτων και συμβούλων των μαθητικών κοινοτήτων.

Άρθρο 103 (εξουσιοδοτικές διατάξεις)

Άρθρο 104 (Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Συστήματος)

Καθιερώνονται πανελλαδικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου που θα διεξάγονται κάθε χρόνο σε θέματα ευρύτερων /γενικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να διευρύνεται το πεδίο των εξετάσεων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Τα αποτελέσματα δε θα ανακοινώνονται ατομικά για κάθε μαθητή, ούτε θα μετρούν στην ατομική τους αξιολόγηση, αλλά θα αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων (δεξιότητες) ανά σχολείο, ανά περιφέρεια και πανεθνικά.

Μιλάμε δηλαδή για εξετάσεις κατάταξης και κατηγοριοποίησης των σχολείων με βάση τις δεξιότητες που καθορίζονται κάθε φορά. Το ίδιο το περιεχόμενο των εξετάσεων της λεγόμενης ελληνικής Πίζα, δηλαδή η προσμέτρηση χρηστικών δεξιοτήτων με βάση τις προτεραιότητες της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ, αντικειμενικά ωθεί και την προσαρμογή του περιεχομένου του σχολείου στην κατεύθυνση αυτή. Συρρικνώνεται ο διαπαιδαγωγικός χαρακτήρας του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε ένα σκληρό εξεταστικό κέντρο κατάταξης, κατηγοριοποίησης και διαχωρισμού των μαθητών και των σχολείων. Οι ίδιοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί γίνονται υπεύθυνοι για τη σχολική αποτυχία, τη μη επίτευξη των στόχων, και όχι οι ταξικοί φραγμοί και οι ανισότητες.

Άρθρο 105 (ιστοσελίδα σχολείου)

Ακόμα και η ιστοσελίδα του σχολείου γίνεται μέσο σύγκρισης και κατηγοριοποίησης των σχολείων. Η δημιουργία και η συντήρησή της γίνεται υποχρεωτική. Το σχολείο- επιχείρηση πρέπει κατά τη λογική της κυβέρνησης να προβάλει το προϊόν του στους γονείς- πελάτες με κάθε λεπτομέρεια. Αν δεν τους αρέσει θα επιλέγουν από άλλο μενού. Με τον τρόπο αυτόν ακυρώνεται η πραγματικά σημαντική προσπάθεια να στηθούν, με το μεράκι των συναδέλφων, πολύ ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες.

Άρθρο 106 (Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων)

Καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες των ιστοσελίδων.

Άρθρο 107 (Αναμόρφωση του θεσμού του σχολικού συμβουλίου)

Στο σχολικό συμβούλιο μέχρι σήμερα συμμετείχαν: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και ο εκπρόσωπος του Δήμου. Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας συμμετείχαν επίσης και 3 εκπρόσωποι των μαθητών που ορίζονταν με απόφαση του συμβουλίου τους.

Το σχολικό συμβούλιο με αυτή τη μορφή καταργείται. Στη θέση του δημιουργείται ένα κλειστό και ελεγχόμενο όργανο που θα τρέχει όλες τις διαδικασίες του σχολείου- επιχείρηση, της αυτόνομης και οικονομικά εξαρτημένης από τους χορηγούς σχολικής μονάδας.

Δημιουργείται ένα 5μελές όργανο με τον Διευθυντή του σχολείου, έναν (1) εκπαιδευτικό που θα επιλέγονται από τον Σύλλογο, δύο (2) εκπροσώπους του δήμου και έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων. Ενώ στη δευτεροβάθμια θα συμμετέχει μόνο ένας εκπρόσωπος των μαθητών και μάλιστα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Εισάγεται επιπλέον η αντιδημοκρατική διάταξη ότι το συγκεκριμένο όργανο θα συνεδριάζει με όσους είναι παρόντες, ακόμα και με 2 στα 5 μέλη. Οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου είναι άμεσα συνδεδεμένες με όλες τις προηγούμενες διατάξεις σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου, την επιχειρηματική του λειτουργία, τη συνεργασία με φορείς, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το νομοσχέδιο, την «ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας».

Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η διάταξη β. της παρ. 3 σε σχέση με τις αρμοδιότητες του σχολικού συμβουλίου για την κατάθεση σχεδίου για αντιμετώπιση των κρίσεων που εμφανίζονται στη σχολική μονάδα. Με πρόσχημα δήθεν την αντιμετώπιση κρίσεων, ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι για την παρέμβαση σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα σχολείο, για την καταστολή μαθητικών αγώνων και καταλήψεων, μέχρι και για παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων π.χ. απόρριψη μιας κυβερνητικής οδηγίας, συμμετοχή σε κινητοποίηση κ.α.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με τον τρόπο αυτόν να «πετάξει» έξω από τα σχολικά συμβούλια κάθε ενοχλητική φωνή, να περιορίσει τη δυνατότητα συζήτησης, συμμετοχής της σχολικής κοινότητας, αμφισβήτησης των επιταγών της για το σχολείο.

Άρθρο 108 (εξουσιοδοτικές διατάξεις)

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρα 109 έως 166

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Χρειάζεται να τα δούμε αναλυτικά

Άρθρο 167 (Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών/κενούμενων θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019)

Άρθρο 168 (Δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 – Μουσικής, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004)

Άρθρο 169 (Αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996)

Άρθρο 170 (Αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού –-Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008)

Άρθρο 171 (Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008)

Εδώ προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση στο προσωπικό της Ειδικής Αγωγής και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και παράλληλης στήριξης για να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων

Άρθρο 172 (Άδειες χωρίς αποδοχές – Τροποποίηση της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985)

Άρθρο 173 (Εγγραφή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Άρθρο 174 (Δυνατότητα ένταξης των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων)

Άρθρο 175 (Καταργούμενες διατάξεις)

Άρθρο 176 (Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 -Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4692/2020)

Άρθρο 177 (Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014)

Άρθρο 178 (Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία- Τροποποιήσεις του ν. 4692/2020)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρα 179 έως 188

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 189 (Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα Πειραματικά και Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4763/2020)

Άρθρο 190 (Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020)

Άρθρο 191 (Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης/– Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016)

Άρθρο 192 (Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020)

Άρθρο 193 (Παράταση απόσπασης και θητείας των διευθυντών και υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020)

Άρθρο 194 (Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020)

Άρθρο 195 (Ρύθμιση θεμάτων καθορισμού τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013)

Άρθρο 196 (Ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και λειτουργίας των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020)

Άρθρο 197 (Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4692/2020)

Άρθρο 198 (Τίτλοι σπουδών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεμάτων)

Άρθρο 199 (Θέματα Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016)

Άρθρο 200 (Ρυθμίσεις μειονοτικών σχολείων Θράκης για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4692/2020)

Άρθρο 201 (Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19)

Άρθρο 202 (Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 του ν. 4790/2021)

Άρθρο 203 (Παράταση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019)

Άρθρο 204 (Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Άρθρο 205 (Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 206 έως 220