Καζαμία Σοφία

ΠΑΜΕ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Θέμα:Για την κατάσταση στα νηπιαγωγεία και το ωράριο των νηπιαγωγών

Τα παιδιά με την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο εισάγονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε μια ηλικιακή περίοδο κρίσιμη για την αγωγή και ανάπτυξή τους και ως εκ τούτου επιτελείται σημαντική παιδαγωγική παρέμβαση. Αν και το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες ώστε να στηριχθούν ολόπλευρα τα παιδιά αυτής της ηλικίας, οι αναγκαίες προϋποθέσεις όπως είναι οι κτιριακές υποδομές, το εκπαιδευτικό, βοηθητικό και ειδικό παιδαγωγικό προσωπικό, το παιδαγωγικό πρόγραμμα, κλπ υποβαθμίζονται συνεχώς αφού δεν προβλέπεται η γενναία αύξηση της χρηματοδότησης ώστε να καλυφτούν ολόπλευρα και με σύγχρονους όρους. Ταυτόχρονα, τα τμήματα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είναι υπερπληθή.

Σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, που διαμορφώθηκαν διαχρονικά, προστέθηκε η θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών από την προηγούμενη κυβέρνηση (αριθ. Υπουργικής Απόφασης –127187/Ε1/01-08-2016) αυξάνοντας το διδακτικό χρόνο, συνολικά σε 30 ώρες την εβδομάδα τουλάχιστον, υποβαθμίζοντας ακόμα παραπέρα το παιδαγωγικό έργο. Ταυτόχρονα, οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων, επιφορτισμένες με διοικητική εργασία και χωρίς απαλλαγή διδακτικού ωραρίου, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, δουλεύοντας στην κυριολεξία όλη μέρα. Η κατάσταση αυτή συνδυασμένα με την συνολικότερη κατάσταση και τις ελλείψεις οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση σε βάρος των ίδιων των παιδιών, της ασφάλειάς τους, συνολικότερα της αγωγής τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός ποια μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε:

– Να εξισωθεί το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια δημοτικά με αυτό των υπολοίπων εκπαιδευτικών, δηλαδή 24 ώρες εισαγωγικό και μείωσή του ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας για όλους τους συναδέλφους, με προσμέτρηση της ώρας σίτισης ως διδακτικής. Να τοποθετηθεί επιπλέον νηπιαγωγός, σε κάθε 2/θέσιο νηπιαγωγείο και άνω, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το παιδαγωγικό έργο, και να υλοποιηθεί η μείωση του ωραρίου.

– Να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού (εκπαιδευτικού, ειδικού παιδαγωγικού και βοηθητικού), ώστε οι συνθήκες λειτουργίας να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των προνηπίων και των νηπίων.

Ο Βουλευτής

Δελής Γιάννης