Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Ενδεικτικό πρακτικό για το ωράριο στα νηπιαγωγεία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του _____ Νηπιαγωγείου ______________________ από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-21, καθώς και το επόμενο χρονικό διάστημα όσο λειτουργούσαν οι σχολικές μονάδες, με βάση την αποφυγή συνωστισμού γονέων και κηδεμόνων λόγω COVID έχει αποφασίσει και διαμορφώσει τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων με ασφάλεια, έχοντας λάβει υπόψη του το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων και το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθώς και τις υποδείξεις των υπουργείων Παιδείας και Υγείας για ξεχωριστές εισόδους, διαφορετικά διαλείμματα και σταδιακή προσέλευση-αποχώρηση (σε νηπιαγωγεία πολυδύναμα και συστεγαζόμενα).

Μετά από διαλογική συζήτηση με αφορμή την έκδοση της ΥΑ (Αρ. Φ7/3625/Δ1/15-1-2021) αποφασίζουμε τη μη εφαρμογή της. Δεν αλλάζουμε την ώρα αποχώρησης των νηπίων και προνηπίων που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου από τις 13.00 στις 13.10 γιατί θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στα συγκροτήματα Δημοτικών-Νηπιαγωγείων αλλά και στους γονείς και ταυτόχρονα αυξάνει για άλλη μια φορά το διδακτικό ωράριο μας (των Νηπιαγωγών) κατά μία ώρα την εβδομάδα.

Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που ο κάθε σύλλογος Διδασκόντων έχει αποφασίσει και καλούμε τον Σύλλογο Π.Ε. _________________και τη ΔΟΕ για πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη.