Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Εδώ και τώρα να ληφθούν μέτρα για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου!

Εδώ και τώρα να ληφθούν μέτρα για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου!