Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Για την αξιολόγηση και απειλές από ΣΣΕ

Σας προωθούμε την ανακοίνωση του ΣΕΠΕ “Ν. Πλουμπίδης”, για τις απειλές Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σχετικά με την αξιολόγηση.

Για την αξιολόγηση και απειλές από ΣΣΕ

ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ «ΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ» ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΕ ΣΚΡΕΤΑ ΚΑΙ ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το ΔΣ του Συλλόγου μας στις 21/2 πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τους ΣΕΕ του 6ου ΠΕΚΕΣ των σχολείων ευθύνης μας στην οποία ξεκαθαρίστηκε εκ μέρους μας ότι θα συνεχίσουμε το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που κατηγοριοποιεί τα σχολεία με κάθε μέσο και ασφαλώς σε αυτή τη φάση και με τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ, που σχεδόν καθολικά οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων ευθύνης του Συλλόγου έχουν επιλέξει και αναρτήσει στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Σε αυτή τη συνάντηση επισημάνθηκε και από την πλευρά των ΣΕΕ ότι τα ανατροφοδοτικά τους σχόλια, οι τυχόν παρατηρήσεις τους, δεν έχουν κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για το τί θα ανεβεί στην πλατφόρμα.

Πράγματι, μέχρι στιγμής η συντριπτική πλειοψηφία των ΣΕΕ των σχολείων ευθύνης του συλλόγου ανάρτησαν σχόλια υποστηρικτικού χαρακτήρα με ήπιο ύφος, σεβόμενοι τις επιλογές του συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου. Επέλεξαν να μην πάνε κόντρα στις συλλογικές αποφάσεις!

Δύο όμως συντονιστές, η κυρία Αζναουρίδου Φωτεινή (ΠΕ60) και ο κύριος Σκρέτας Δημήτρης (ΠΕ70) επέλεξαν διαφορετικό δρόμο… Στα «ανατροφοδοτικά» τους σχόλια αναφέρουν πως η ανάρτηση των ενιαίων κειμένων της ΔΟΕ στην πλατφόρμα του ΙΕΠ δεν είναι σύννομη και θεωρείται μη γενόμενη…

Έπιασαν τόπο φαίνεται σε κάποιους ΣΕΕ οι αυθαίρετες «νουθεσίες» του ΓΓ Κόπτση προς τους Συντονιστές -στη συνάντηση που πραγματοποίησε μαζί τους- να μπουν στις πλατφόρμες και να αλλάξουν τα κείμενα γιατί είναι «παράνομα» και εκτός «κανονιστικού πλαισίου». Μάλιστα, διευκρίνισε πως για τον παραπάνω λόγο, θα δοθεί και παράταση μια εβδομάδας ώστε να υπάρξει η απαραίτητη «συμμόρφωση» όπως και έγινε (μέχρι 31 Μαρτίου).

Καλούμε τους συναδέλφους, όλους τους συλλόγους διδασκόντων, να μην αλλάξουν ούτε κόμμα στα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ που έχουν ήδη αναρτήσει. Όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να καταγγέλλουν αμέσως στο ΔΣ του Συλλόγου οποιαδήποτε προσπάθεια τρομοκράτησης από οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σύλλογοι διδασκόντων (οι οποίοι έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιων σχολίων) να θεωρήσουν ως μη γενόμενα τα σχόλια των συγκεκριμένων Συντονιστών!!!

Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι καμία δεσμευτική αξία ή υποχρεωτικό χαρακτήρα δεν έχουν οι παρατηρήσεις των Σ.Ε.Ε., αφού ακόμα και η Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» προβλέπει στο άρθρο 2 ότι «Εάν ο Σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό -ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή-Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης» και στο άρθρο 4 ότι «Ο Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το σχεδιασμό του με βάση την ανατροφοδότηση αυτή».

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΓΓ Κ. ΚΟΠΤΣΗ!

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ!