Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: Ακύρωση της εγκυκλίου για τη χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Ακύρωση της εγκυκλίου για τη χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς