Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ:ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Κυβέρνηση και Υπ. Παιδείας, πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι, προχωρούν στην υλοποίηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου. Είναι τέτοια η βιασύνη να εφαρμόσουν την εισαγωγή των αγγλικών στην προσχολική ηλικία (μια αντιπαιδαγωγική παρέμβαση που έχει καταδικαστεί από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας) που προχωρούν στον ορισμό των πιλοτικών σχολείων, χωρίς να λαμβάνουν καν υπόψη του την γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως είθισται και ορίζεται από τη νομοθεσία για τα πιλοτικά προγράμματα.

Ακριβώς επειδή το πολυνομοσχέδιο έχει καταδικαστεί στις συνειδήσεις εκπαιδευτικών και γονιών, για αυτό παίρνουν τα μέτρα τους ώστε με οποιοδήποτε κόστος να το υλοποιήσουν! «….Με την υπ. αριθμ. Φ.7/76108/ΓΔ4 Απόφαση /18.06.202 της Υφ. Παιδείας με θέμα “Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο”, ξεκινάει η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας για δύο (2) διδακτικές ώρες την εβδομάδα στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, των δημόσιων Νηπιαγωγείων κατά το επόμενο σχολικό έτος. Τα πιλοτικά Νηπιαγωγεία θα οριστούν έπειτα από σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης…..». Γνωρίζει καλά το Υπ. Παιδείας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και των Συλλόγων Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων, με παιδαγωγικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα στέκονται απέναντι στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος.

Είναι υποκριτικό, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ καθώς και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούν την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής χωρίς να διαθέσουν ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο του Νηπιαγωγείου. Είναι πρόκληση, την ώρα που Διευθύνσεις Π.Ε. και Δημοτικές αρχές με την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, ψάχνουν που θα στριμώξουν ή πού θα μετακινήσουν νήπια και προνήπια για την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, να ορίζουν την εισαγωγή των Αγγλικών, επιδιώκοντας τον κατακερματισμό του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου, που ήδη δεν καλύπτει τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών ούτε στο περιεχόμενο ούτε στη μεθοδολογία του.

Σήμερα είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε αυτό που επιτάσσει η δυνατότητα της εποχής μας για να καλυφτούν οι ανάγκες των παιδιών. Τα νήπια και τα προνήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο έχουν ανάγκη από σύγχρονα και ασφαλή κτήρια , μόνιμους διορισμούς όλου του αναγκαίου προσωπικού (παιδαγωγικού, ειδικού παιδαγωγικού, βοηθητικού, κλπ). Έχουν ανάγκη από παιδαγωγικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες που αφορούν στην ολόπλευρη κοινωνική, νοητική, συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας, που θα τους προσφέρει τα εφόδια για να συγκροτήσουν τη σκέψη τους χωρίς να παπαγαλίσουν δεξιότητες.

Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., τους Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων και όλους τους εκπαιδευτικούς να εναντιωθούν στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και του Υπ. Παιδείας και συσπειρωμένοι στα σωματεία τους να δυναμώσουν τον αγώνα μαζί με τους γονείς των μαθητών, ώστε το αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε να μείνει στα χαρτιά.

Αθήνα, 24/6/2020