Ανακοινώσεις

ΚΕΝΑ -ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ελλείψεις εκπ/κών όλων των ειδικοτήτων καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το σχολείο σας (κτιριακά – υλικοτεχνική υποδομή κλπ ). Η αποστολή των στοιχείων να γίνει με e-mail ή και με τηλεφωνική επικοινωνία στο Δ.Σ. του Συλλόγου εντός Νοεμβρίου , προκειμένου να συμπεριληφθούν στα αιτήματα που θα κατατεθούν στη Δνση ΠΕ Λέσβου καθώς και στην Περιφ. Δνση Εκπσης Β. Αιγαίου.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : sepelesvou@gmail.com