Ανακοινώσεις

Καταγραφή κτιριακών προβλημάτων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλοντας να καταγράψει συνολικά τα κτιριακά προβλήματα των σχολικών μονάδων του νησιού , προκειμένου να διεκδικήσει την επίλυσή τους , συνεχίζει τη σειρά συναντήσεων με τις/τους διευθύντριες/ντες, προϊστάμενες/ους των  παρακάτω σχολείων:                                                                          1ο Δημ. Σχ. Πλωμαρίου, 3ο Δημ. Σχ. Πλωμαρίου ,1ο Νηπ. Πλωμαρίου, 2ο Νηπ. Πλωμαρίου, Δημ. Σχ. Μεγαλοχωρίου, Νηπ. Μεγαλοχωρίου, Δημ. Σχ. Πλαγιάς, Νηπ. Τρύγονα, Δημ. Σχ. Σκοπέλου, Νηπ. Σκοπέλου, Δημ. Σχ. Παπάδου,           Νηπ. Παπάδου, Δημ. Σχ. Περάματος, Νηπ. Περάματος, Νηπ. Μεσαγρού,  Δημ. Σχ. Παλαιοκήπου, Νηπ.Παλαιοκήπου,Δημ.Σχ.Αγιάσου,Νηπ.Αγιάσου,Δημ.Σχ.Ιππείου,  Νηπ. Ιππείου,  Δημ. Σχ. Κάτω Τρίτους, Νηπ. Κάτω τρίτους, Δημ. Σχ. Κεραμειών, Νηπ. Κεραμειών,

τους οποίους καλούμε σε σύσκεψη   την Τρίτη 28/01/2020 και ώρα 17.30 στο Δημ. Σχολ. Παπάδου.