Ανακοινώσεις

Θέμα: «Συγκρότηση νέου Δ.Σ.»

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 13/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα με αναλογικό αντιπροσωπευτικό τρόπο  το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Κατσαβέλλης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος :Γιαννέλης Βασίλης

Γεν. Γραμματέας: Καλαμπόκης Παύλος

Ταμίας: Καλαμιδιώτου Βασιλεία

Ειδ. Γραμματέας: Καμμένος Ανέστης

Μέλος: Γιαννακού Κατερίνα

Μέλος: Μακροθανάσης Δημήτρης