Ανακοινώσεις

Ερωτήματα για συνταξιοδοτικά θέματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο Εκπ/κων Π.Ε. Λέσβου , αφού συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα αναφορικά με ερωτήματα-ζητήματα συνταξιοδοτικής φύσεως , προκειμένου να αποσταλούν προς απάντηση στο αντίστοιχο τμήμα της ΔΟΕ.

(Τα ερωτήματα απαντώνται από τη ΔΟΕ μόνο μέσω Συλλόγου και όχι ατομικά)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ               ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ