Ανακοινώσεις

Ερωτήματα για συνταξιοδοτικά θέματα

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο Εκπ/κων Π.Ε. Λέσβου , αφού συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα αναφορικά με ερωτήματα-ζητήματα συνταξιοδοτικής φύσεως , προκειμένου να αποσταλούν προς απάντηση στο αντίστοιχο τμήμα της ΔΟΕ.

Τα ερωτήματα θα συγκεντρωθούν μέχρι 15/10/2019 και θα σταλούν συνολικά στη ΔΟΕ.

(Τα ερωτήματα απαντώνται από τη ΔΟΕ μόνο μέσω Συλλόγου και όχι ατομικά

 

Εγγραφο συνταξιοδοτικού ερωτήματος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λέσβου