Ανακοινώσεις

Ενημερωτική Τηλεδιάσκεψη

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λέσβου στο πλαίσιο των δράσεων για τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στην επιβολή της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως αυτή προβλέπεται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021 διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 .

O σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης έχει κοινοποιηθεί στα email των σχολείων.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχει μέλος από τη ΔΟΕ., ώστε οι συνάδελφοι να ενημερωθούν πλήρως για τα επόμενα βήματα.