Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Θέμα: Ενημέρωση για τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και τις αναρτήσεις των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του σχ. έτους 2020-2021

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λέσβου σε συνέχεια του καλέσματος της Δ.Ο.Ε. καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να προχωρήσουν στην άμεση ενημέρωσή του σε σχέση με τις αποφάσεις που έλαβαν αναφορικά με τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και με το αν το περιεχόμενο των αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. ανταποκρινόταν, τελικά, με τις αποφάσεις αυτές.

Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών παρουσιάζουν μια εικόνα «επικράτησης» της τρομοκρατικής τακτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η απάντηση του κλάδου θα πρέπει να είναι άμεση και να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα και αναφέροντας όποιο άλλο στοιχείο θεωρείτε πως θα είναι χρήσιμο.

Δημοτικό Σχολείο

Νηπιαγωγείο

Ειδικό Δημοτικό

Ειδικό Νηπιαγωγείο

Αποφάσεις υπέρ ενιαίου κειμένου Δ.Ο.Ε.

Αποφάσεις υπέρ αξιολόγησης

Αναρτήσεις ενιαίου κειμένου Δ.Ο.Ε.

Αναρτήσεις άλλων κειμένων