Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε απάντηση δεκάδων τηλεφωνημάτων και e-mail εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, που με ρωτούν τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να διεκδικήσουν τα αναδρομικά των δώρων και επιδομάτων εορτών και αδείας, θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι το γραφείο μας, το οποίο διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τον κλάδο των εκπαιδευτικών, είναι διατεθειμένο να αναλάβει ομαδικές προσφυγές  μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με κόστος 25€ ανά άτομο και ποσοστό 2% επί του εισπρακτέου ποσού, σύμφωνα με το εργολαβικό, που θα βρείτε συνημμένο στον παρακάτω σύνδεσμο.

Θα ήθελα επίσης κωδικοποιώντας τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε να σας ενημερώσω, ότι

[α] Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, μπορεί να προσκομιστεί και μετά την κατάθεση της αγωγής καθώς αποτελεί σχετικό έγγραφο, που θα κατατεθεί στο Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση αρκεί στο πιστοποιητικό να αναφέρεται το ΦΕΚ διορισμού ή σε περίπτωση αναπληρωτή εκπαιδευτικού η προϋπηρεσία αυτού και εάν τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών ή όχι. Επίσης αρκεί μία απλή εκτύπωση των υπηρεσιακών στοιχείων από το σύστημα με την σφραγίδα του σχολείου ή της Διεύθυνσης.

[β] Το γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν δώρα προκύπτει από διατάξεις νόμων και έτσι δεν γεννάται ζήτημα απόδειξης του στοιχείου αυτού. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη προσκόμισης πρόσθετων μισθολογικών στοιχείων παρά μόνο μίας ενδεικτικής, εκτυπωμένης από το σύστημα, μισθοδοσίας από το έτος 2013 και μετά.

[γ] Η υπόθεση των δώρων εκδικάζεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ  την 1/2/2019. Από την ημέρα εκείνη και μετά, μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκδοθεί απόφαση. Όσο δε περισσότερος καιρός περνάει από τη δικάσιμο, τόσο πιο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη σκοπιμότητας στον χρόνο έκδοσης της απόφασης. Συνεπεία αυτού είναι σημαντικό να κατατεθούν άμεσα οι αγωγές όσων εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

[δ] Η διεκδίκησή μας αφορά τα έτη 2013-2018. Ενόψει του γεγονότος, ότι ήδη «τρέχει» και το έτος 2019, πρόθεσή μου είναι να προσθέσω και τον Ιανουάριο 2019. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε, ότι αν και η παραγραφή είναι διετής, στο δικόγραφο ζητάμε την καταβολή όλου του χρονικού διαστήματος 2013-2015 αφού υφίσταται απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που κρίνει αντίθετη προς την ΕΣΔΑ την συντομότερη παραγραφή του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών.

[ε] Οι αγωγές κατατίθενται για μεν τους μονίμους σε δικόγραφα των 49 ατόμων, για δε τους αναπληρωτές σε δικόγραφα ανεξαρτήτως αριθμού και εκδικάζονται, οι μεν αγωγές των μονίμων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι δε αγωγές των αναπληρωτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Η δικάσιμος των αναπληρωτών μπορεί να οριστεί πολύ πιο σύντομα, ακόμα και μέσα στον Μάρτιο του 2019.

Είναι αυτονόητο, ότι παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε.

Λόγω δε αυξημένου φόρτου στο τηλεφωνικό κέντρο του γραφείου, θα παρακαλούσα να μου στέλνετε τα ερωτήματά σας και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mtsipra@otenet.gr.

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

Δικηγόρος