Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΟΕ

Θέμα: Ενημερώσεις από τη Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Σας προωθούμε τις παρακάτω ενημερώσεις της Δ.Ο.Ε. :

  1. Υπηρέτηση της οργανικής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δύο έτη και θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης
  2. Εξώδικη διαμαρτυρία – καταγγελία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προς την Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  3. Σας αποστέλλουμε το βίντεο από την  επιστημονική εκδήλωση της Δ.Ο.Ε. με τίτλο « Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση. Επιστημονικές προσεγγίσεις » που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 για την ενημέρωση όλων.

https://www.youtube.com/watch?v=L9dq1MA3yqg

  1. Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας της αξιολόγησης

Διαβιβαστικό- Εξώδικη διαμαρτυρία – καταγγελία του Δ_Σ_ της Δ_Ο_Ε_ προς την Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ_ΠΑΙ_Θ_

Υπηρέτηση της οργανικής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δύο έτη και θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης

Απόφαση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς

Εξωδικο Δ_Ο_Ε_ προς Υπουργό και Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας