Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τα ποσοστά συμμετοχής της Απεργίας- Αποχής

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη ενημέρωσή μας από τους διευθυντές των σχολείων σχετικά με τη συμμετοχή των συναδέλφων/ισσών στην Απεργία- Αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

 

Όνομα Σχολείου Αριθμός Εκπαιδευτικών του Σχολείου Αριθμός Εκπαιδευτικών που Συμμετέχουν στην Απεργία Αποχή
     

 

Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μόνο τους/τις εκπαιδευτικούς εκείνους/ες που έχουν ως έδρα το σχολείο σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν στην απεργία- αποχή, ανεξάρτητα από το αν είναι αναπληρωτές, νεοδιόριστοι ή μόνιμοι.