Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΑΛΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6955442484

ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

6977248271

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6948438321

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

6932412613

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6974067424

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ

ΜΕΛΟΣ

6936572861

ΚΑΖΑΜΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΛΟΣ