Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΑΛΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6955442484

ΚΑΖΑΜΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

6977526217

ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6986123228

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ

6945607053

ΤΣΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6974637841

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

6932412613

ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

6977682132