Ανακοινώσεις

Διαμονή εκπαιδευτικών σε ξενοδοχειακές μονάδες

Δεδομένης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για το κλείσιμο των Ξενοδοχείων της χώρας εξαιτίας του περιορισμού της εξάπλωσης του covid-19, παρακαλούνται οι Δ/ντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες να επικοινωνήσουν με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους που διαμένουν σε ξενοδοχειακές μονάδες και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, παρακαλούμε για την άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΕ Λέσβου ώστε να ζητήσουμε την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας για τις σχετικές ρυθμίσεις.