Ανακοινώσεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δ.Σ. του Συλλόγου

Την Τρίτη 21 Οκτώβρη στις 7:00 μ.μ.στα γραφεία του Συλλόγου θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, η οποία όπως και κάθε συνεδρίαση είναι ανοιχτή σε όλους τους συναδέλφους, μέλη του Συλλόγου.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:

α) Εκτιμήσεις – συμπεράσματα από τη Γ.Σ., που λόγω μη απαρτίας εξελίχτηκε σε ευρεία ανοιχτή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

β) Συμπεράσματα από τις συσκέψεις που έγιναν σε Μυτιλήνη και Καλλονή με Διευθυντές Σχολείων και Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων σχετικά με την Αξιολόγηση.

 Παραπέρα ενημέρωση και πιο συγκεκριμένα μέτρα για το ζήτημα αυτό.

γ) Συζήτηση – επιπλέον ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τους υποβιβασμούς – συγχωνεύσεις σε σχολεία καθώς και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.

δ) Εκτίμηση για την παρουσία και δράση του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και στην υλοποίηση των αποφάσεών του.

ε) Επαφή – συντονισμός δράσης με άλλους Συλλόγους, Σωματεία και άλλους συνδικαλιστικούς μαζικούς φορείς.

στ)  Τοποθέτηση – απόφαση για την πρόσκληση από το Δήμο για συμμετοχή του Συλλόγου στη Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης.  

ζ) Συζήτηση – αναφορά για τρέχοντα λειτουργικά ζητήματα και προβλήματα των σχολείων, που αφορούν  προμήθεια υλικών, εξοπλισμό, καθαριότητα κτλ., με στόχο την διεκδίκηση λύσεων σε όφελος γονέων – μαθητών και εκπαιδευτικών.

η) Συναντήσεις – ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με Συλλόγους Γονέων, για καλύτερη οργάνωση και συντονισμό δράσης ενάντια στην αντιλαϊκή – αντιεκπαιδευτική πολιτική.