Ανακοινώσεις

Γενική Συνέλευση – Εκλογές

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 8.30 π. μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

-Εκλογή Προεδρείου

-Απολογισμός του Δ.Σ.

-Κριτική πεπραγμένων

-Δευτερολογία Προέδρου

-Ψήφιση πεπραγμένων

-Θέματα ( Προσχολική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Αναπληρωτές, Αξιολόγηση κ.α.)

-Τοποθετήσεις

-Ψηφίσματα

-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

-Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου ,Ελεγκτικής Επιτροπής, και Αντιπροσώπων για την 86η Γ. Σ. της ΔΟΕ.

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν στα γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 31/05/2017 από τις 18.00 μέχρι τις 20.00.

Η κατάθεση των ψηφοδελτίων θα γίνει από εκπρόσωπο της παράταξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (email: kaanteo@yahoo.gr, pkalampok@sch.gr )

Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν:

Το λογότυπο της παράταξης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ

σύμφωνα με το παράδειγμα:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 13.00 και θα ολοκληρωθεί στις 19.00

Τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Μέλη του Συλλόγου  θεωρούνται οι  συναδέλφισσες -συνάδελφοι εκπ/κοί που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Οι αναπληρώτριες-αναπληρωτές εκπ/κοί  που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές του Συλλόγου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την ταμία του Συλλόγου (Καλαμιδιώτου Βασιλεία τηλ. 6955442484) προκειμένου να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους έτσι ώστε να καταστούν μέλη του Συλλόγου.

Η συνδρομή γι’ αυτούς είναι:

Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με ημερομηνία πρόσληψης από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 18€ (15€ ΔΟΕ 3€ Σύλλογος)

Αναπληρωτές από Ιανουάριο και μετά 15€ (για ΔΟΕ)

Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου 7€ (για ΔΟΕ)

Οι συναδέλφισσες –συνάδελφοι εκπ/κοί αποσπασμένες/οι από άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπηρετούν στη Λέσβο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σύλλογο της περιοχής της οργανικής τους και αν έχει παρακρατηθεί η συνδρομή τους εκεί , να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων ώστε πληρώνοντας τη συνδρομή στο Σύλλογό μας να μπορέσουν να ψηφίσουν. Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή γι’ αυτούς είναι 32€ (22€ για ΔΟΕ 10€ για Σύλλογο).

Η διαδικασία τακτοποίησης για τις/τους αναπληρώτριες/ες και τις /τους αποσπασμένες/ους εκπ/κούς θα ολοκληρωθεί την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Όποια/ος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να συμμετέχει ,είναι υποχρεωμένη/ος να εργαστεί κανονικά.