Ανακοινώσεις

Γενική Συνέλευση – Εκλογές

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση -Εκλογές

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 8.30 π. μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

-Εκλογή Προεδρείου

-Απολογισμός του Δ.Σ.

-Κριτική πεπραγμένων

-Δευτερολογία Προέδρου

-Ψήφιση πεπραγμένων

-Θέματα :

(Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού έργου

Διορισμοί και δικαιώματα των αναπληρωτών.

Ειδικότητες – κενά σχολείων διδασκαλία αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου.

Ουσιαστική Εφαρμογή Δίχρονης Προσχολικής Εκπ/σης τώρα πανελλαδικά και με υποδομές.

ΕΑΕ με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Η λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Χρηματοδότηση, κτηριακές υποδομές, εμπλεκόμενοι φορείς, ασφάλεια χώρων, νομική διασφάλιση πλαισίου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό έργο)

Θωράκιση των κτηριακών υποδομών των σχολείων.

Οι δυσοίωνες για τα Παιδαγωγικά Τμήματα εξελίξεις που δρομολογεί η συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Ο ρόλος και το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων κ.α.)

-Τοποθετήσεις

-Ψηφίσματα

-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

-Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου ,Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την 88η Γ. Σ. της ΔΟΕ και αντιπροσώπων για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή 31/05/2019 από τις 18.00 μέχρι τις 20.00.

Η κατάθεση των ψηφοδελτίων θα γίνει από εκπρόσωπο της παράταξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (email: kaanteo@yahoo.gr, pkalampok@sch.gr )

Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν:

Το λογότυπο της παράταξης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Ν.Τ. ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΛΕΣΒΟΥ (άλλο ψηφοδέλτιο)

σύμφωνα με το παράδειγμα:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 12.00 και θα ολοκληρωθεί στις 19.00

Τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Μέλη του Συλλόγου θεωρούνται οι συναδέλφισσες -συνάδελφοι εκπ/κοί που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Οι αναπληρώτριες-αναπληρωτές εκπ/κοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές του Συλλόγου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου προκειμένου να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους έτσι ώστε να καταστούν μέλη του Συλλόγου.

Η συνδρομή γι’ αυτούς είναι:

Αναπληρώτριες/ές πλήρους ωραρίου 18€ (15€ ΔΟΕ 3€ Σύλλογος)

Αναπληρώτριες/ες μειωμένου ωραρίου 7€ (για ΔΟΕ)

Οι συναδέλφισσες –συνάδελφοι εκπ/κοί αποσπασμένες/οι από άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπηρετούν στη Λέσβο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σύλλογο

της περιοχής της οργανικής τους και αν έχει παρακρατηθεί η συνδρομή τους εκεί , να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων ώστε πληρώνοντας τη συνδρομή στο Σύλλογό μας να μπορέσουν να ψηφίσουν. Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή γι’ αυτούς είναι 32€ (22€ για ΔΟΕ 10€ για Σύλλογο).

Η διαδικασία τακτοποίησης για τις/τους αναπληρώτριες/ες και τις /τους αποσπασμένες/ους εκπ/κούς θα ολοκληρωθεί την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Όποια/ος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να συμμετέχει ,είναι υποχρεωμένη/ος να εργαστεί κανονικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝ.     ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ